Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lut 2018, 13:59

Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018 r.

Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka.

"Prognozowane wyniki na 2018 rok: grupa kapitałowa Elektrobudowa: przychody ze sprzedaży 959,7 mln zł, zysk netto 46 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy 45,7 mln zł"

czytamy w komunikacie. 

Na poziomie jednostkowym spółka prognozuje: zamówienia 994,2 mln zł,  przychody ze sprzedaży 899,4 mln zł, zysk netto 41,9 mln zł. 

"Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych"

zastrzegła spółka w komunikacie. 

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews), #ELB

Ostatnie wiadomości