Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej LUG SA za IV kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lut 2018, 09:45

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej LUG SA za IV kw. 2017 r.

LUG SA osiągnął najwyższy poziom przychodów w historii firmy. W roku 2017 spółka wypracowała 126 procentowy wzrost zysku netto.

  • 39,28 mln zł wyniosły przychody ze sprzedaży w 4Q’2017  (wzrost o 15% r/r)
  • 2,53 mln zł zysku netto w 4Q’2017 roku (+ 110 % r/r)
  • 6,79 mln zł zysku netto po czterech kwartałach (+126% r/r), to rekordowy wynik spółki
  • Dynamika przychodów ze sprzedaży w 2017 roku wyniosła 18 proc. w porównaniu z rokiem 2016

LUG SA, jeden z czołowych europejskich producentów systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za IV kwartał 2017 roku. W porównaniu z IV kwartałem roku 2016, przychody wzrosły o 15 procent i wyniosły 39,28 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 2,53 tys. zł. Wyniki sprzedaży potwierdzają dobrą koniunkturę rynkową oraz skuteczność podjętych działań biznesowych. Z szacunkowych danych finansowych wynika, że EBITDA wzrosła do 4,48 mln zł z 4,66 mln w IV kwartale rok wcześniej. Oznacza to, że w całym roku 2017, EBITDA  Grupy Kapitałowej LUG SA  zwiększyła się o 18 procent.

Według szacunkowych danych, w roku 2017 grupa zrealizowała najwyższy w historii firmy poziom przychodów. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 142,3 mln zł czyli o 18 procent wyższą niż w roku ubiegłym. Spółka w IV kwartale 2017 r. wypracowała 2,53 mln zł zysku netto. To wynik o 110 procent wyższy niż w poprzednim kwartale. Szacunkowy zysk netto w minionym roku wyniósł 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 126 procent w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. W ujęciu rocznym, dynamika przychodów ze sprzedaży w 2017 roku wyniosła 18 procent w porównaniu z rokiem 2016. Zysk brutto w IV kwartale 2017 roku wyniósł 3,89 mln zł i był wyższy o 90 procent od wyniku osiągniętego w IV kwartale 2016. Analogiczna tendencja wystąpiła na poziomie wyników rocznych. Zysk brutto w 2017 roku wykazał dynamikę 100 procent r/r.

„W oparciu o szacunkowe wyniki czwartego kwartału mogę pokusić się o stwierdzenie, że ubiegły rok był dla nas niezwykły pod wieloma względami. Wyniki finansowe były rekordowe – rosły z kwartału na kwartał, pokazując słuszność przyjętych kierunków rozwoju w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. Ponadto odnotowaliśmy znaczący wzrost marży i podpisaliśmy umowę o współpracy z globalnym partnerem technologicznym. Dobiegają też końca prace inwestycyjne w Argentynie"

podkreśla Ryszard Wtorkowski.

„Efekty przynosi także wdrożony proces optymalizacji kosztowej  i strategiczna decyzja o przejściu na produkcję opraw w technologii LED"

dodaje prezes Wtorkowski.

„Cieszą nas również nagrody przyznane spółce LUG Light Factory przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, który wyróżnił dwie realizowane przez nas inwestycje. Tytuł Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2017 roku przyznano za oświetlenie budynku firmy Comarch w Łodzi, natomiast pierwszą nagrodę w konkursie przyznano za oświetlenie Nowych Bulwarów w Szczecinie"

wskazuje prezes Wtorkowski.

O spółce

LUG SA to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG SA – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 26 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brazil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina oraz LUG Argentina SA. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. W połowie 2017 r. spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW.

Źródło: spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości