KBJ notuje wzrost przychodów i zysku netto za IV kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2018, 09:26

KBJ notuje wzrost przychodów i zysku netto za IV kw. 2017 r.

Notowana od 2011 r. na NewConnect spółka KBJ S.A., działająca na rynku oprogramowania biznesowego, opublikowała w środę wyniki finansowe za IV kw. 2017 roku. Ostatni kwartał 2017 roku spółka zakończyła z przychodami netto ze sprzedaży i zrównanymi z nimi na poziomie 8,33 mln zł i zyskiem netto w wysokości 1,85 mln zł.

Przychody całego roku zamknęły się kwotą 24,9 mln zł (16,8 mln zł w 2016 r.), co stanowi aż 48,5% wzrost (o 8,1 mln zł).

Na tak znaczny wzrost przychodów przełożyło się zwiększenie skali działalności, przeprowadzone w 2017 przejęcia, wyższa sprzedaż i przeprowadzone wdrożenia własnego oprogramowania. Niebagatelny wpływ miało także sfinalizowanie rozpoczętych w ubiegłym roku kontraktów, pozyskanie nowych klientów oraz rozszerzenie oferty spółki.

W IV kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,85 mln zł, a cały 2017 r. zamknął się rekordowym wynikiem 2,53 mln zł zysku (1,4 mln zł w roku 2016), co stanowi poprawę o 1,13 mln zł (80,6%).

Wzrost zysku netto jest efektem odnotowanych w 2017 roku przychodów, w tym znacznie wyższych niż w poprzednich latach, przychodów pierwszego półrocza oraz rekordowych w historii spółki przychodów w IV kwartale. Uzyskany wynik jest również pochodną poprawy efektywności własnej spółki (w odniesieniu do zmiany struktury i modelu przychodów), zwiększonego udziału oprogramowania własnego oraz znacznej reorganizacji struktury i modelu zarządzania spółką.

„Zarówno czwarty kwartał jak i cały 2017 rok to dla KBJ okres dalszego dynamicznego wzrostu i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, dostarczającej nowoczesne rozwiązania IT dla klientów biznesowych. W ubiegłym roku spółka zrealizowała dwa przejęcia, poszerzyła bazę klientów zawierając szereg istotnych, z punktu widzenia dalszego rozwoju długoterminowych umów oraz wprowadziła na rynek kolejne własne produkty i rozwiązania. W następnych okresach zamierzamy dalej dynamicznie rozwijać ofertę produktową i usługową spółki"

mówi Artur Jedynak, prezes zarządu KBJ.

KBJ dostarcza nowoczesne oprogramowanie biznesowe, wspomagające procesy cyfrowej transformacji. Kompleksowa oferta spółki dotyczy rozwiązań z zakresu analityki biznesowej, HR, ERP oraz budowy rozwiązań dedykowanych. Łączna liczba klientów KBJ to ponad 200 dużych przedsiębiorstw w 10 krajach na terenie Unii Europejskiej. Od trzech lat KBJ z powodzeniem oferuje także oprogramowanie własne, które wybrało już ponad 100 klientów.

Projekty i oprogramowanie KBJ były niejednokrotnie wyróżniane min. nagrodami Innovation Award, Quality Award zarówno na rynku lokalnym jak i CEE.

O spółce

KBJ S.A. działa na rynku oprogramowania biznesowego, służącego wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. systemów ERP (ang. „Enterprise Resource Planning” – planowanie zasobów przedsiębiorstwa, tzw. Zintegrowanych Systemów Zarządzania). Spółka jest od 2011 r. notowana na NewConnect.

Spółka specjalizuje się w dostarczaniu usług wdrożeniowych oraz doradczych, a także budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim duże korporacje, podmioty sektora publicznego, a także MŚP, które korzystają z systemu ERP firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których emitent opiera swoje rozwiązania.

Źródło: spółka, #KBJ

Ostatnie wiadomości