Cena w wezwaniu na 100% akcji Tarczyński S.A. podniesiona do 14 PLN za akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lut 2018, 13:38

Cena w wezwaniu na 100% akcji Tarczyński S.A. podniesiona do 14 PLN za akcję

EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński S.A. z 12,60 PLN za akcję do 14 PLN za akcję. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania.

„Zdecydowaliśmy po raz kolejny o podniesieniu ceny, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy mniejszościowych i potwierdzić, że wzywający poważnie podchodzi do ich roli w spółce. Cena 14 PLN jest o ponad 11% wyższa od poprzedniej i o ponad 33% od pierwotnej ceny wezwania. Zaproponowana cena jest ostateczna, wynika z rozmów prowadzonych z akcjonariuszami i stanowi w naszej opinii bardzo dobrą ofertę, szczególnie w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi spółka” 

mówi Dawid Tarczyński, dyrektor w EJT Investment S.à r.l., podmiocie wzywającym.

„Cena surowca wieprzowego zaczyna rosnąć, a ten surowiec stanowi ok. 70% kosztów naszej produkcji. Wysokie ceny z kolei negatywnie przekładają się na wyniki spółki"

mówi Dawid Tarczyński.

„Ceny tego surowca podlegają dużym wahaniom. Indeks cen wieprzowiny ZMP wskazuje, że obecna cena mięsa wieprzowego znajduje się na dołku cyklu, ale od kilku tygodni zaczyna wyraźnie rosnąć. Przewidujemy że po okresie niższych cen z początku 2018 roku zwyżka będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach”

tłumaczy Dawid Tarczyński.

„Ponadto Tarczyński S.A. ma w planach intensyfikację wydatków inwestycyjnych związanych z planami rozwoju nowych produktów i zwiększaniem mocy produkcyjnych, które będą finansowane przy wykorzystaniu finansowania dłużnego. Aktualnie na niektórych etapach procesu produkcyjnego dochodzimy do „ściany”, stąd konieczność zwiększenia elastyczności produkcji dzięki wspomnianym nakładom. Duże nakłady inwestycyjne ograniczą możliwość wypłacania dywidendy przez Spółkę. Odpowiedź w wezwaniu daje inwestorom możliwość całościowego wyjścia z inwestycji, co w innym przypadku byłoby bardzo trudne ze względu na niską płynność akcji spółki. Rodzina Tarczyńskich nie zamierza w przyszłości odsprzedawać akcji spółki innemu inwestorowi. To w pełni polska firma założona 27 lat temu i chcemy, aby taką pozostała”

podsumowuje Dawid Tarczyński.

Wzywający zamierza skupić do 6.000.000 akcji spółki, reprezentujących 41,82%* ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 52,88% liczby akcji Tarczyński S.A.

W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia przynajmniej progu 90% ogólnej liczby głosów, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji spółki, a następnie wycofanie spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały zniesienia dematerializacji akcji, jednak w dn. 22 lutego 2018 wzywający podjął decyzję o dopuszczeniu możliwości nabycia akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.

EJT Investment S.à r.l., wraz z Elżbietą i Jackiem Tarczyńskimi, są obecnie podmiotem dominującym i kontrolującym wobec spółki Tarczyński S.A. Obecnie posiadają oni 5.346.936 akcji spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji spółki i uprawniających do wykonywania 8.346.936 głosów na WZ spółki, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński S.A.

Zapisy na akcje są przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz Domu Maklerskiego BZ WBK i trwają do 28 lutego 2018.

Tarczyński S.A. to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #TAR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości