MEDIACAP SA publikuje szacunkowe przychody za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lut 2018, 09:24

MEDIACAP SA publikuje szacunkowe przychody za 2017 r.

Zarząd MEDIACAP SA szacuje, że w Q4 2017 przychody ze sprzedaży wyniosły 26,8 mln PLN (wzrost o 17,7 % wobec Q4 2016) oraz 75,0 mln PLN za cały 2017 rok (wzrost o 11,3% wobec roku 2016).

MEDIACAP SA rozwija się poprzez trzy wiodące platformy technologiczne: Opinie.pl, TalentMedia i Plastream oparte na skalowalnych modelach biznesowych adresujących trzy globalne trendy technologiczne: big data, video online i machine learning. Szacowane przychody proforma ze sprzedaży nowych modeli biznesowych MEDIACAP SA wyniosły w ramach kwartału łącznie 8,1 mln PLN (wzrost o 41,5% względem 2016) oraz 21,8 mln PLN narastająco za cały rok 2017 (wzrost o 47,0% r/r).

„Czwarty kwartał był dla nas bardzo udany pod względem sprzedaży – zamknęliśmy 2017 rok z pozytywną dynamiką, mimo tego, że był to dla nas czas ogromnych zmian. Przejęcie kilku podmiotów, powiększenie zespołów, przeprowadzka do nowej siedziby, to duży wysiłek który przybliża nas do założonego celu transformacji w firmę technologiczną. Jednocześnie realizacja strategicznych celów operacyjnych związanych z rozwojem nowych modeli biznesowych Opinie.pl, Talentmedia i Plastream przebiega nawet szybciej od wcześniejszych założeń”

mówi prezes zarządu Jacek Olechowski.

MEDIACAP SA podąża za zmianami w sposobie konsumpcji mediów przez współczesnych odbiorców i analogicznymi zmianami w alokowaniu pieniędzy przez reklamodawców. Kluczem do zdecydowanie wyższych wyników jest rozwój technologiczny. W ogłoszonej „Strategii 2020” MEDIACAP SA prognozuje, że łączne przychody z należących do niej platform technologicznych wyniosą w ciągu 3 lat blisko 80 mln PLN co przełoży się na 21 mln PLN zysku EBITDA w 2020.

Wybrane dane operacyjne nowych platform na koniec grudnia 2017 przedstawiały się następująco:

Opinie.pl

  • szacowane przychody 2017 na poziomie 11,4mln PLN (wzrost o 22,3% r/r)
  • łączna liczba użytkowników wyniosła ponad 110 tys. (przekroczenie celu zakładanego na 2017 rok)
  • łączna liczba przeprowadzonych ankiet wyniosła 446 tys. sztuk (wobec 280 tys. w 2016 roku)

Talentmedia.pl

  • szacowane przychody 2017 na poziomie 10,0mln PLN ( dwukrotny wzrost r/r)
  • średniomiesięczna oglądalność („Watchtime”) kanałów zarządzanych na wyłączność przez platformę wyniosła w Q4 2017 niemal 470 mln minut (wzrost o prawie 4% w stosunku do Q3 2017)
  • łączna liczba subskrybentów na koniec kwartału wyniosła 18,6 mln (wzrost o 12% wobec końca Q3)

Plastream.pl

  • uruchomiono produkcyjnie Plastream Fashion – produkt służący do analizy garderoby na zdjęciu i przedstawieniu rekomendacji związanej z dostępnością produktów online - wdrożenia testowe u klientów (Allegro, Pudelek, wp.pl)
  • zbudowano zespół Plastream w zakresie komercjalizacji, odpowiedzialny m.in. za sprzedaż międzynarodową
  • Plastream Fashion został zaprezentowany szerokiej grupie inwestorów i firm z branży Media & Entertainment na Slush 2017 w Helsinkach - największej konferencji dla innowacyjnych start-upów w Europie

MEDIACAP SA opublikuje zaudytowany raport roczny za rok 2017 w dniu 13 marca 2018

O spółce

MEDIACAP SA to polska niezależna grupa w branży marketingu i technologii. Podstawowe obszary działalności grupy to (1) marketing – planowanie i realizacja wielokanałowych strategii reklamowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych w ramach Scholz & Friends Warszawa, The Digitals, TalentMedia i EM LAB oraz (2) analiza danych marketingowych i sprzedażowych oraz budowa i wrażanie rozwiązań wspierających procesy biznesowe po stronie klientów głównie pod marką IQS i Plastream. Spółki należące do grupy obsługują szereg prestiżowych klientów takich jak General Motors Poland, Nationale-Nederlanden, PGE Obrót, Polkomtel, Pracuj.pl, Wirtualna Polska. Strategicznym celem MEDIACAP jest stopniowa transformacja w spółkę technologiczną poprzez rozwój platform wykorzystujących nowe technologie i analitykę big data do realizowania celów marketingowych klientów.

Źródło: spółka, #MCP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości