Akcjonariusze Tarczyńskiego nie zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lut 2018, 08:10

Akcjonariusze Tarczyńskiego nie zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Akcjonariusze Tarczyńskiego nie podjęli uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji i wycofania spółki z obrotu giełdowego, podała firma.

"Uchwała nr 4 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A nie została podjęta ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów"

czytamy w komunikacie w sprawie uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Za uchwałą oddano 8 641 936 głosów, przeciw 3 183 000 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 77,77% kapitału zakładowego. Do podjęcia uchwały wymagane było uzyskanie minimum 9/10 głosów oddanych za uchwała w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

"Po oddaniu głosów przeciw uchwale pełnomocnik akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zażądał, aby został zaprotokołowany jego sprzeciw"

podano w uchwałach walnego.

22 lutego EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w trwającym do 26 lutego publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania.

Wcześniej akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego zaproponowana w wezwaniu EJT Investment S.a.r.l nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. W związku z tym każde OFE oświadczyło, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 12,60 zł za jedną akcję.

Tarczyński to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews), #TAR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości