LC Corp wyemitował obligacje o wartości nominalnej 45 mln zł  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lut 2018, 16:01

LC Corp wyemitował obligacje o wartości nominalnej 45 mln zł 

LC Corp dokonał emisji 45 000 czteroletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka.

"Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji"

czytamy w komunikacie. 

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł, zaś wartość nominalna emisji - 45 000 000 zł. 

"Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 31 grudnia 2017) wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta wynosi 587 mln zł, w tym zobowiązania finansowe 496 mln zł oraz 77 mln zł z tytułu zakupu akcji spv. Wartość zobowiązań przeterminowanych emitenta wynosi 36 tys. zł"

czytamy dalej.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji: 685 mln zł, w tym zobowiązania finansowe 675 mln zł, podano także. 

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #LCC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości