Tarczyński przystąpił do umowy kredytu dla EJT na nabycie akcji w wezwaniu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 mar 2018, 09:47

Tarczyński przystąpił do umowy kredytu dla EJT na nabycie akcji w wezwaniu

Tarczyński przystąpił do umowy kredytu udzielonego EJT, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez tę spółkę akcji Tarczyńskiego w wezwaniu, podała firma.

"Emitent przystąpił do w/w kredytu jako dłużnik solidarny, przy czym jego odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty kapitału rezerwowego"

czytamy w komunikacie.

Zabezpieczeniem wierzytelności kredytodawców jest m.in. hipoteka umowna łączna do kwoty 79 436 000 zł na nieruchomościach Tarczyńskiego, zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie spółki i na przedsiębiorstwie spółki zależnej Tarczyński Marketing oraz zastaw rejestrowy na prawach ze znaku towarowego "Tarczynski".

Pod koniec lutego br. EJT Investment zdecydował o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku zastrzeżonego w treści pkt 24 wezwania. W rezultacie transakcje nabycia akcji spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na wezwanie, zostaną zawarte nie później niż w dniu 5 marca 2018 r.

EJT Investment S.à r.l., wraz z Elżbietą i Jackiem Tarczyńskimi, są obecnie podmiotem dominującym i kontrolującym wobec spółki Tarczyński S.A. Obecnie posiadają oni 5 346 936 akcji spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji spółki i uprawniających do wykonywania 8 346 936 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński.

Tarczyński to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews), #TAR

Ostatnie wiadomości