PKO BP po wdrożeniu MSSF 9 nadal spełnia kryteria wypłaty dywidendy za 2017 r.  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 mar 2018, 12:29

PKO BP po wdrożeniu MSSF 9 nadal spełnia kryteria wypłaty dywidendy za 2017 r. 

PKO Bank Polski, po wdrożeniu w pełni regulacji MSSF 9 (Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9), nadal ma zdolność regulacyjną do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. 

"Zarówno z punktu widzenia wskaźnika Tier 1, jak i łącznego wskaźnika kapitałowego bank spełnia wymogi regulacyjne wypłaty do 25% dywidendy z zysku za 2017 rok. Mamy dość dużą przestrzeń w stosunku do tych wskaźników, które wobec nas ogłosiła Komisja Nadzoru Finansowego. Po wdrożeniu MSSF 9 nadal bank ma tę zdolność"

powiedział Kozłowski podczas konferencji prasowej. 

Dodał, że wdrożenie MSSF 9 w grupie PKO BP oznacza, że łączny współczynnik kapitałowy obniży się o 30 pkt bazowych. 

"Zdecydowaliśmy o rozłożeniu tego w czasie i w pierwszym roku ten współczynnik kapitałowy obniży się tylko o 3 pkt bazowe, ale nawet jeśli uwzględnimy pełne wdrożenie, to łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,1% i będzie nadal o ok. 70 pkt bazowych powyżej założeń, które zdefiniowała dla nas Komisja Nadzoru Finansowego"

powiedział także Kozłowski. 

Decyzje zarządu i akceptacja rady nadzorczej nie są wiążące do akcjonariuszy.

"Tradycyjnie będziemy dyskutować o poziomie dywidendy w kwietniu lub maju"

powiedział prezes Zbigniew Jagiełło. 

W listopadzie ub.r. zarząd banku sygnalizował, że PKO BP ocenia, iż po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o kryteria zawarte w stanowisku KNF, związanym z hipotecznymi kredytami mieszkaniowymi spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok. 

PKO Bank Polski odnotował 3 104 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2 874 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 774 mln zł wobec 2 888 mln zł zysku rok wcześniej. 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews), #PKO

Ostatnie wiadomości