Zysk netto JSW wzrósł r/r do 2538,9 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 mar 2018, 08:42

Zysk netto JSW wzrósł r/r do 2538,9 mln zł w 2017 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 2 538,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2017 roku grupa kapitałowa JSW osiągnęła zysk netto [ogółem] w wysokości 2 543,3 mln zł wobec 4,4 mln zł w roku 2016. Tak dobre wyniki finansowe to efekt korzystnych cen węgla koksowego, działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji"

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 3 116,5 mln zł wobec 226,6 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy JSW wzrosła o prawie 270% r/r i wyniosła 3,9 mld zł w 2017 roku.

"Dobrym wynikom finansowym sprzyjały przede wszystkim wysokie ceny surowców. Warto podkreślić, że średnia cena węgla koksowego dla odbiorców zewnętrznych wyniosła 656,7 zł za tonę, a więc o 65% więcej niż w 2016 roku. Średnia cena koksu wzrosła o 60% i osiągnęła wartość 936,01 zł za tonę"

czytamy dalej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 877,2 mln zł w 2017 r. wobec 6 731,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 422,1 mln zł wobec 371,99 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki 2017 roku są dla nas satysfakcjonujące, zwracam jednak uwagę, że funkcjonujemy na cyklicznym i zmiennym rynku. By dalej śmiało patrzeć w przyszłość, musimy realizować kierunki rozwoju spółki przyjęte pod koniec 2017 roku w 'Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030'"

powiedział prezes Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

"Prorozwojowa strategia JSW wyznacza najważniejsze kierunki organicznego rozwoju grupy kapitałowej JSW. Ambitne plany inwestycyjne i innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność pozwolą spółce zwiększyć produkcję węgla koksowego do 85% w produkcji węgla ogółem w kolejnych latach, a w efekcie osiągać optymalne wyniki finansowe"

dodał. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. 

(ISBnews), #JSW

Ostatnie wiadomości