Eko Export wdroży innowacyjną linię produkcyjną mikrosfer | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 mar 2018, 12:48

Eko Export wdroży innowacyjną linię produkcyjną mikrosfer

Eko Export S.A. – wchodzący w skład indeksu sWIG80 czołowy producent mikrosfery w Europie –podpisał umowę o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych, którego wartość wyniesie ponad 0,4 mln zł. Środki otrzymane w ramach grantu zostaną przeznaczone na wdrożenie bardzo nowoczesnej, skomputeryzowanej linii produkcyjnej wysokojakościowych mikrosfer. Firma szacuje, że dzięki modernizacji czas potrzebny na pakunek i przygotowanie produktu do transportu spadnie o ok. 70 proc. przy jednoczesnym istotnym obniżeniu kosztów. Spółka złożyła już wniosek o opatentowanie na skalę globalną swojego innowacyjnego rozwiązania.

W skład zmodernizowanej linii wejdzie zautomatyzowany układ pakowania mikrosfer do worków papierowych lub big bagów wraz z automatycznym paletowaniem i foliowaniem gotowych palet. Całkowita wartość projektu wyniesie 1,3 mln zł, a wartość dofinansowania 0,4 mln zł. Oznacza to, że środki pozyskane w ramach dofinansowania pokryją 35 proc. wydatków związanych z realizacją projektu.

„Przetwarzanie mikrosfery, pakunek oraz przygotowanie jej do transportu to proces skomplikowany. Aby zwiększać jego efektywność należy cały czas pracować nad jego usprawnianiem. Szczególnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na sprawność i efektywność procesu jest automatyzacja linii produkcyjnej. W ramach przeprowadzonej przez nas modernizacji linia produkcyjna zostanie wzbogacona o zautomatyzowany układ pakowania mikrosfer, co przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu"

komentuje Jacek Dziedzic, prezes Eko Export.

­„Według naszych szacunków czas potrzebny na pakunek oraz przygotowanie przerobionej mikrosfery do transportu zostanie zredukowany aż o ok. 70 proc., a koszty związane z tym etapem ulegną zdecydowanej redukcji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to nasz autorski system, który do tej pory nie był nigdzie stosowany, a co za tym idzie stanowi znaczącą przewagę konkurencyjną"

dodaje.

Dofinansowanie zostało przydzielone spółce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a umowa została podpisana ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości. Jest to instytucja będąca jednym z oficjalnych pośredników w przydzielaniu dofinansowania z funduszy unijnych na terenie województwa śląskiego.

Na początku lutego spółka podała wartość przychodów ze sprzedaży za styczeń 2018 r., które wyniosły 3,1 mln zł i były większe niż w analogicznym okresie rok wcześniej o 177 proc. Jest to najlepszy wynik spółki na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Na przestrzeni IV kwartału Spółka poinformowała o podpisaniu i rozszerzeniu kilku istotnych kontraktów na dostawę mikrosfery. W ich wyniku aktualny portfel zamówień na 2018 r. wynosi 43,3 mln zł. Jest to wartość istotnie większa niż wysokość przychodów Eko Export w latach 2014-2016 (wynosiły one odpowiednio 22,3; 20,4 i 20,4 mln zł) oraz łączna wartość przychodów w latach 2015-2016 (40,8 mln zł). Firma oczekuje kolejnych istotnych zamówień w nadchodzących okresach.

Trwają już końcowe ustalenia dotyczące zamówienia od największego Koncernu z branży ropy i gazu z USA. Dostawy mają się rozpocząć w drugim półroczu 2018r.

O Grupie Eko Export

EKO EXPORT S.A. jest czołowym producentem mikrosfery w Europie.

Mikrosfera to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe wypełnione dwutlenkiem węgla i azotem, powstające w wyniku spalania węgla kamiennego w elektrowni. Dzięki swym specyficznym cechom, mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych.

Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Polski. Po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100 proc. produkcji na eksport, głównie do Europy i Stanów Zjednoczonych.

Innowacyjna linia produkcyjna oraz doświadczony zespół specjalistów gwarantują najwyższą jakość produktów. Suszenie mikrosfer odbywa się na linii zaprojektowanej w oparciu o opracowaną przez Eko Export innowacyjną technologię. Linia ta pozwala w sposób ciągły suszyć mikrosfery oraz frakcjonować je w zależności od potrzeb na mikrosfery o różnej granulacji.

W 2009 r. Eko Export debiutował na rynku NewConnect. Od 2010 r. Spółka notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #EEX

Ostatnie wiadomości