PKO BP: Spełniamy wymogi dot. wypłaty dywidend wyznaczone przez KNF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 mar 2018, 16:33

PKO BP: Spełniamy wymogi dot. wypłaty dywidend wyznaczone przez KNF

PKO Bank Polski spełnia wymogi dotyczące warunków wypłaty dywidendy, przedstawione w opublikowanej dziś rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank.

"W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), opublikowanym w dniu 14.03.2018 r., w sprawie stanowiska KNF odnośnie do założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej, zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż bank podtrzymuje stanowisko dotyczące wypłaty dywidendy zawarte w sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok opublikowanym 12 marca 2018 r."

czytamy w komunikacie.

"Bank informuje, że według danych na 31 grudnia 2017r. spełniał wszystkie kryteria (wynikające ze stanowiska KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy do 75% zysku za 2017 r. Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2 (wynikające ze stanowiska KNF), według danych na 31 grudnia 2017 r. Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25% zysku netto za 2017 r."

czytamy dalej.

KNF przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym - rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie przedstawione przez Komisję kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, a w przypadku banków spełniających wszystkie te kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - do 100% zysku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews), #PKO

Ostatnie wiadomości