Mercator Medical przekroczył próg 300 mln zł przychodów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 mar 2018, 09:08

Mercator Medical przekroczył próg 300 mln zł przychodów

  • Kontynuacja wieloletniego trendu wzrostu sprzedaży; w trudnym roku 2017 istotna odbudowa wyników finansowych kwartał po kwartale w ślad za pozytywnymi trendami rynkowymi (spadek ceny lateksu naturalnego, spadek kursu USD/PLN); w IV kw. istotnie niższy kurs USD/PLN z negatywnym wpływem na dynamikę przychodów;
  • Segment dystrybucyjny: podjęty szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji w CEE oraz rozpoczęcie dystrybucji w Niemczech i we Włoszech;
  • Segment produkcyjny: w IV kw. rozpoczęta sprzedaż wyrobów włókninowych z zakładu w Polsce oraz uruchomione dwie pierwsze linie produkcyjne w powstającej fabryce rękawic nitrylowych w Tajlandii - projekt zgodny z harmonogramem i budżetem, od II półrocza 2018 zwiększy moce produkcyjne Grupy o 150%.

W roku 2017 Grupa Mercator – producent i dystrybutor rękawic jednorazowych – zanotowała rekordowe 300,6 mln PLN przychodów. Szczególnie w pierwszej połowie roku z powodu niesprzyjającego otoczenia w postaci niestandardowo wysokiej zmienności cen lateksu naturalnego (wpływ głównie na segment produkcyjny) i kursu dolara w złotych (wpływ głównie na segment dystrybucyjny) rentowność działalności wyraźnie spadła, a przełożenie pozytywnych trendów w otoczeniu biznesowym na notowane wyniki jest przesunięte w czasie.

„Podjęliśmy szereg inicjatyw, aby bronić marż w trudnym i zaskakującym dla branży otoczeniu rynkowym. Jednocześnie zgodnie z naszymi przewidywaniami, w 2017 roku z kwartału na kwartał notowaliśmy relatywnie zdecydowanie lepsze wyniki w ujęciu rok do roku. O ile w I kw. zysk netto był o 93% niższy niż rok wcześniej, o tyle w IV kw. już tylko 21% poniżej poziomu sprzed roku. Obserwujemy systematyczny powrót do wyższych marż i optymistycznie patrzymy na kolejne okresy"

mówi Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych w Mercator Medical SA.

Na przyszłe wyniki Grupy Mercator Medical istotnie wpłyną efekty realizacji trzyletniej strategii 2016-2018. Opiera się ona na czterech filarach, tzn. budowie fabryki rękawic nitrylowych, uruchomieniu fabryki wyrobów z włókniny, ekspansji w Europie Zachodniej i wzmocnieniu pozycji w regionie CEE.

W ramach rozbudowy fabryki rękawic w Tajlandii o zakład produkcji rękawic z lateksu syntetycznego (szacowane nakłady 119 mln PLN) zainstalowane są już cztery linie produkcyjne z ośmiu, a pełne moce produkcyjne powinny być dostępne latem br. Wtedy też moce wytwórcze Grupy Mercator Medical w zakresie rękawic jednorazowych wzrosną 150% rdr, do 3 mld szt. rocznie. Z kolei budowa zakładu produkcji wyrobów z włókniny w Polsce (nakłady 3,9 mln PLN) zakończyła się latem 2017 r., a od IV kw. po okresie certyfikowania produkcji sprzedaż z nowego zakładu trafia już do odbiorców zewnętrznych. Celem tej inwestycji jest wyraźne zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej w zakresie dotychczas dystrybuowanego asortymentu m.in. obłożeń pola operacyjnego.

„W roku 2017 budowaliśmy solidne fundamenty pod dynamiczne wzrosty przychodów i zysków. W segmencie produkcyjnym kluczowa ze względu na skalę jest nowa fabryka rękawic nitrylowych. Pełnię zdolności produkcyjnych, sprzedażowych i wynikowych oraz synergię płynącą z posiadania dwóch fabryk zamierzamy osiągnąć w drugiej połowie br. Jednocześnie w segmencie dystrybucyjnym, który odpowiada obecnie za większość sprzedaży, podjęliśmy działania nakierunkowane na wzmocnienie pozycji w regionie CEE oraz rozpoczęcie zorganizowanej dystrybucji pod własnymi markami w Europie Zachodniej, tj. w Niemczech i we Włoszech"

podkreśla dr Wiesław Żyznowski, prezes zarządu Mercator Medical SA.

Pod koniec br. Mercator Medical zamierza opublikować strategię rozwoju na lata 2019-2021.

O spółce

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki trwającej budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (zakończenie inwestycji wartej 119 mln zł planowane jest latem 2018 r.) zdolności produkcyjne spółki zwiększą się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w około 60 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostatnie raporty analityczne biur maklerskich mówią o około 30-50- procentowym potencjale wzrostu kursu akcji spółki (DM BOŚ z TP 26,9 PLN, październik 2017; Vestor DM z TP 23,1 PLN, wrzesień 2017).

Źródło: spółka, #MRC

Ostatnie wiadomości