Grupa Kęty miała wstępnie 54 mln zł zysku w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 mar 2018, 10:28

Grupa Kęty miała wstępnie 54 mln zł zysku w I kw. 2018 r.

Grupa Kęty miała 54 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., czyli na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 665 mln zł (tj. o ok. 20 mln zł wyższych niż przed rokiem), podała spółka, prezentując wstępne dane. 

"Według szacunków zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 665 mln zł (wzrost o 11%), a skonsolidowany zysk operacyjny kwartału wzrośnie z 70 mln zł w zeszłym roku do ok. 74 mln zł (+6%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 100 mln zł w zeszłym roku do 105 mln zł (+5%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 5 mln zł (w pierwszym kwartale 2017 roku saldo wyniosło -0,6 mln zł)"

czytamy w komunikacie.

Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 610 mln zł, a więc będzie o ok. 20 mln zł wyższy niż zanotowany na koniec 2017 roku, dodano.

"W pierwszym kwartale potwierdziły się założenia dotyczące utrzymania bardzo dobrej koniunktury w 2018 roku. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wykorzystanie mocy produkcyjnych w całym 2017 roku, prognozowany 11% wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2018 roku, w ocenie zarządu jest bardzo dobrym wynikiem. W poszczególnych segmentach grupy kapitałowej szacowany wzrost sprzedaży będzie kształtował się w następujący sposób:

  • Segment Wyrobów Wyciskanych - wzrost o 5%
  • Segment Systemów Aluminiowych - wzrost o 10%
  • Segment Opakowań Giętkich - wzrost o 20%" 
czytamy w komunikacie.

Prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników: cena aluminium 2 168 USD/t, średni kurs USD 3,4 zł, średni kurs euro 4,18 zł.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #KTY

Ostatnie wiadomości