Ulma Construccion rekomenduje 3,81 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2018, 11:57

Ulma Construccion rekomenduje 3,81 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje przeznaczenie zysku w łącznej kwocie 20,02 mln zł na dywidendę, co daje 3,81 zł brutto na akcję, podała spółka. 

"Zarząd spółki zaproponował przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 18 350 994,77 zł oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 672 963,15 zł w łącznej kwocie 20 023 957,92 zł do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 3,81 zł brutto na jedną akcję"

czytamy w komunikacie. 

Zarząd zaproponował także dzień dywidendy na 10 maja, a termin wypłaty dywidendy na 14 maja 2018 r. 

"W ciągu ostatnich lat spółka nie wykorzystała części środków własnych dla finansowania bieżącej i podstawowej działalności grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska SA. Wysokość proponowanej dywidendy, w opinii zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami emitenta dla finansowania swojej działalności"

czytamy także. 

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews), #ULM

Ostatnie wiadomości