Strata netto Arctic Paper to 4,7 mln zł w IV kw. wobec zysku rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 kwi 2018, 09:26

Strata netto Arctic Paper to 4,7 mln zł w IV kw. wobec zysku rok wcześniej

Arctic Paper odnotował 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2017 r. wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,1 mln zł wobec 21,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 33,6 mln zł wobec 38,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 740 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 707 mln zł rok wcześniej.

"Produkcja Arctic Paper w segmencie papieru wyniosła w IV kwartale 2017 r. 164 000 ton, generując 543,0 mln zł przychodów (520,5 mln zł rok wcześniej), przy zysku EBITDA 26,4 mln zł (38,8 mln zł), pomimo trudnych warunków rynkowych. Utrzymujące się wysokie ceny celulozy w połączeniu z faktem, że grupa działa w konkurencyjnym środowisku biznesowym, wywierały presję na marże"

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2017 r. spółka miała 64,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 76,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2,95 mld zł w porównaniu z 2,97 mld zł rok wcześniej.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 36,72 mln zł w 2017 r. (w tym 42,36 mln zł zysku z działalności kontynuowanej) wobec odpowiednio 47,91 mln zł i 45,71 mln zł rok wcześniej.

EBITDA za rok 2017 wyniosła 244,4 mln zł wobec 249,6 mln zł rok wcześniej.

"W całym 2017 roku przychody ze sprzedaży papieru wyniosły 2 173,5 mln zł (2 219,2 mln zł rok wcześniej), a EBITDA wyniosła 131,0 mln zł (wobec 148,1 mln zł)"

czytamy dalej.

W przypadku Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, obroty netto w IV kwartale wzrosły o 12%, do 496 mln SEK (51 mln euro). Obrót w całym 2017 roku wzrósł o 11 proc., do 1 912 mln SEK (198 mln euro), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniosła 39,66 mln zł wobec 32,52 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #ATC

Ostatnie wiadomości