Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 228,52 mln zł dywidendy za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2018, 15:11

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 228,52 mln zł dywidendy za 2017 r.

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 228,52 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, a jej ostateczna wysokość na akcję będzie zależała od dnia dopuszczenia do obrotu 23 747 akcji serii G. 

"Z kwoty zysku netto za 2017 rok w wysokości 249 056 966,23 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 228 520 800,00 zł"

czytamy w komunikacie. 

Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 521 700 akcji, co oznaczać będzie wypłatę dywidendy w wysokości 24 zł na akcję.

Jako dzień dywidendy określono 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalono na 10 lipca 2018 r. (28% kwoty dywidendy, tj. 63 985 824 zł, co daje dywidendę 6,72 zł na akcję) i 26 września 2018 roku (72% kwoty dywidendy, tj. 164 534 976,00 zł, co daje 17,28 zł na akcję).

"Ilość akcji może zwiększyć się o 23 747 akcji serii G w przypadku dopuszczenia ich do obrotu giełdowego do dnia ustalenia prawa do dywidendy. Wtedy liczba wszystkich akcji objętych dywidendą wyniesie 9 545 447, co oznaczać będzie wypłatę dywidendy w wysokości 23,94 zł na akcję"

czytamy dalej.

W takim wypadku pierwsza rata dywidendy (28%) wyniesie 63 954 494,9 zł, co daje 6,7 zł na akcję, a druga rata (72%) wyniesie 164 563 506,28 zł, co daje 17,24 zł na akcję.

W un. tygodniu Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosiła projekt uchwały na walne zgromadzenie Grupy Kęty dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 228,52 mln zł z zysku za 2017 r. Propozycja zarządu zakładała przeznaczenie na dywidendę za ub. rok kwoty 190,43 mln zł.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #KTY

Ostatnie wiadomości