ZUE rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2018, 15:07

ZUE rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

Zarząd ZUE zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,84 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

ZUE odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 0,84 mln zł wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #ZUE

Ostatnie wiadomości