Zysk netto Boryszewa wzrósł r/r do 173,01 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 kwi 2018, 09:07

Zysk netto Boryszewa wzrósł r/r do 173,01 mln zł w 2017 r.

Boryszew odnotował 173,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 203,89 mln zł wobec 194,09 mln zł rok wcześniej, zaś skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej - odpowiednio: 201,6 mln zł wobec 193,4 mln zł zysku rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 335,45 mln zł wobec 264,58 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 290,34 mln zł w 2017 r. wobec 5 643,62 mln zł rok wcześniej.

"EBlTDA wyniosła prawie 470 mln zł, a zysk operacyjny 335 mln zł, Wyniki wypracowane w 2017 roku są efektem kontynuacji przyjętej strategii rozwoju spółki we wszystkich segmentach. Wzrost przychodów związany jest również z poprawą koniunktury na rynku motoryzacyjnym, lepszą sprzedażą w segmencie aluminium oraz ogólną poprawą sytuacji makroekonomicznej w UE i strefie euro. Nasze wyniki zostały obniżone rezerwami na ryzyka związane zarówno z toczącymi się, jak i potencjalnymi postępowaniami kontrolnymi dotyczącymi podatku VAT w przeszłości. Niemniej od każdej decyzji organów skarbowych będziemy się odwoływać, ponieważ nie możemy się zgodzić na przenoszenie na nasze spółki odpowiedzialności za działania kontrahentów i partnerów biznesowych tychże kontrahentów. Nasza grupa kapitałowa, podobnie jak Skarb Państwa, jest ofiarą oszustw podatkowych"

napisał w liście do akcjonariuszy p.o. prezesa Piotr Szeliga. 

"Satysfakcjonujące wyniki dotyczą wszystkich segmentów naszej działalności. Największy wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacyjnym zanotowały polskie lokalizacje Grupy Maflow, natomiast duży wpływ na wolumeny sprzedaży w Segmencie Metali miał zrealizowany plan inwestycyjny w zakładzie w Koninie, który umożliwił osiągnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych na poziomie blisko 100 tys. ton rocznie"

dodał Szeliga, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 84,5 mln zł wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. 

(ISBnews), #BRS

Ostatnie wiadomości