Kruk miał 90,67 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.; EBITDA gotówk.: 223 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 kwi 2018, 08:55

Kruk miał 90,67 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.; EBITDA gotówk.: 223 mln zł

Kruk odnotował 90,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 115,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

"Zysk netto Grupy Kruk wyniósł 90,7 mln zł i był jednym z najwyższych w historii działalności. Kruk zrealizował w nim 31% wyniku z całego ubiegłego roku" 

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. 

Zysk operacyjny wyniósł 119,95 mln zł wobec 131,12 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 285,33 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 264,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 9,44 mln zł wobec 13,36 mln zł straty rok wcześniej. 

Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 362,4 mln zł i były wyższe o 17% r/r oraz stanowiły 26% wyniku z całego ubiegłego roku, podano także w komunikacie.

"Grupa Kruk zainwestowała 125,4 mln zł w 35 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł. Kruk był aktywny przede wszystkim w Polsce, skąd pochodziło 85 mln zł nakładów. Już po zakończeniu I kwartału, Kruk raportował o zakupie dwóch portfeli bankowych w Polsce, o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł" 

czytamy dalej.

Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec I kw. 2018 roku wyniósł 1,1x. Z najniższymi wskaźnikami zadłużenia w branży oraz elastycznym dostępem do finansowania, Kruk jest zorientowany na dalszy rozwój i nowe inwestycje. Jest gotowy do aktywnego konsolidowania rynku zakupów wierzytelności w Polsce.

"Zanotowaliśmy bardzo udany początek roku. Wypracowaliśmy w nim 91 mln zł zysku netto, co było wynikiem rosnących spłat z dwóch najważniejszych rynków działalności: Polski i Rumunii. Wysoka efektywność w pierwszym kwartale pozwoliła nam zrealizować 223 mln zł EBITDA gotówkowej, czyli najwięcej w historii naszej działalności"

powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"Niezmiennie utrzymujemy wysoką zdolność do generowania gotówki i utrzymujemy najniższe wskaźniki zadłużenia w branży. Dlatego jesteśmy skupieni na dalszym rozwoju. Obserwujemy przede wszystkim rosnącą podaż portfeli w Polsce, co przy równoczesnej normalizacji konkurencji, pozwali nam zainwestować więcej. Jesteśmy gotowi do aktywnych zakupów na rynku wtórnym. Równocześnie budujemy operacje w Europie Zachodniej, przede wszystkim we Włoszech i Hiszpanii"

dodał prezes.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości