Ergis rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 maj 2018, 16:27

Ergis rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Zarząd Ergisu wystąpił do rady nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,2 zł  na każdą akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż 7,6 mln zł z zysku uzyskanego w 2017 roku, poinformowała spółka. 

"Zarząd wystąpił do rady nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku w kwocie 35 161 317,57 zł w sposób następujący:

  • 27 533 105,97 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
  • 7 628 211,60 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy"
czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje określenia dnia dywidendy na 9 lipca, a terminu wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018 r.

"Rada nadzorcza [...] pozytywnie zaopiniowała wnioski zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2017 oraz o wypłacie dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie" 

czytamy dalej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews), #EGS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości