Arctic Paper miał 15,83 mln zł zysku netto, 71,19 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 maj 2018, 09:03

Arctic Paper miał 15,83 mln zł zysku netto, 71,19 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Arctic Paper odnotował 15,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 26,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,2 mln zł wobec 49,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 71,19 mln zł wobec 75,5 mln zł. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 789,73 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 773,9 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2018 r. segment papieru osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 573,6 mln zł (wobec 575,1 mln zł rok wcześniej) oraz zysk EBITDA na poziomie 31,1 mln zł (wobec odpowiednio: 39,1 mln zł), podał prezes Per Skoglund w komentarzu do wyników.

"Dalszy wzrost cen celulozy wywiera presję na marże. Jednak w ciągu kwartału wprowadziliśmy podwyżki cen, które częściowo kompensują rosnące koszty, planujemy także kolejne podwyżki. Zmiany kursowe euro, dolara i korony szwedzkiej były w znaczącej części pozytywne dla segmentu papieru" 

napisał prezes.

Na wyniki minionego okresu wpływ miały zakłócenia produkcji w zakładzie w Grycksbo, które wystąpiły podczas uruchomienia maszyny papierniczej PM10 po wdrożeniu planowanej inwestycji i przeprowadzeniu konserwacji oraz związany z tym przestój. Dodatkowo, w tym roku Wielkanoc wypadła w I kwartale, co również przyczyniło się do zmniejszenia sprzedaży w tym okresie, wyjaśnił też Skoglund.

"Produkcja w I kwartale 2018 r. wyniosła 169 000 ton (w porównaniu do 176 000 ton rok wcześniej), przy korzystnej strukturze produktów, w tym zwiększeniu sprzedaży marki premium Munken. W minionym okresie podjęta została decyzja o inwestycji w wysokości 7 mln euro w rozbudowę elektrowni wodnej w papierni Munkedal, w celu wzmocnienia zrównoważenia środowiskowego zakładu, a także jego konkurencyjności"

wskazał prezes.

W przypadku Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, w I kwartale przychody netto wzrosły o 15% do 541 mln SEK (wobec 472 mln SEK rok wcześniej), a EBITDA o 31% do 101 mln SEK (77 mln SEK), podał także.

"W minionym kwartale widoczne były ponownie korzyści wynikające z połączenia biznesowych operacji w segmencie papieru z naszymi większościowymi udziałami w produkującym celulozę Rottneros AB. Wyniki tego kwartału potwierdzają, że obrany kierunek rozwoju jest właściwy. Obecnie naszym priorytetem jest kontynuacja wdrażania naszej strategii zwiększania rentowności w segmencie papieru"

podsumował Skoglund. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 4,54 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. 

(ISBnews), #ATC

Ostatnie wiadomości