Arctic Paper miało 20,56 mln zł zysku netto ogółem z dz. kontyn. w II kw. 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 sie 2018, 09:06

Arctic Paper miało 20,56 mln zł zysku netto ogółem z dz. kontyn. w II kw. 2018

Arctic Paper odnotowało 20,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 18,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności zaniechanej w II kw. br. wyniosła 0,93 mln zł wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej. 

"Zysk/ strata netto z działalności zaniechanej obejmuje wyniki AP Mochenwangen i spółek utworzonych w celu nabycia papierni. Ponieważ Zarząd Arctic Paper S.A. podtrzymuje gotowość do sprzedaży papierni, jej działalność jest wykazywana jako niekontynuowana"

czytamy w raporcie. 

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wyniósł 4,07 mln zł wobec 5,39 mln zł zysku rok wcześniej. 

Zysk operacyjny w II kw. br. wyniósł 45,45 mln zł wobec 37,59 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 66,77 mln zł wobec 64,56 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 792,43 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 703,09 mln zł rok wcześniej.

W II kw. br. segment papieru zanotował wzrost obrotów do 558,8 mln zł (z 513,2 mln zł przed rokiem), natomiast EBITDA spadła do 19,7 mln zł (z 26,8 mln zł rok wcześniej).

"W omawianym okresie ceny celulozy osiągnęły rekordowy poziom. Według prognoz, w dającej się przewidzieć przyszłości będą one dalej rosły, wywierając presję na generowane przez grupę marże. Jednak w trzecim kwartale zaobserwowaliśmy tendencję do stabilizacji cen celulozy krótkowłóknistej (BHKP), która stanowi ponad dwie trzecie naszego zużycia. Podwyżki cen, które wprowadziliśmy, jeszcze nie w pełni zrekompensowały rosnące koszty i ciężko pracujemy, aby bronić naszych marż"

skomentował prezes Per Skoglund, cytowany w raporcie. 

Według prezesa, że obecne warunki rynkowe potwierdzają słuszność decyzji inwestycyjnych związanych z zakupem 51% udziałów w firmie Rottneros AB produkującej celulozę, której obroty sięgnęły 596 mln SEK (wobec 472 mln SEK rok wcześniej), a zysk EBITDA wyniósł 118 mln SEK (83 mln SEK rok wcześniej).

"W II kwartale 2018 r. produkcja wyniosła 160 tys. ton, podobnie jak rok wcześniej. W tym okresie kontynuowaliśmy wdrażanie nowej strategii - 'Przyszłość opiera się w papierze'. Nasze wysiłki przynoszą już efekty - jednym z przykładów jest stały wzrost w sprzedaży udziału produktów specjalistycznych, generujących wyższe przychody na tonę. W chwili obecnej opracowujemy nowe wysokiej klasy produkty, aby dalej zwiększać sprzedaż. Dążymy również do osiągnięcia większej efektywności, co pozwoli nam wzmocnić nasze marże. Podsumowując, jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do dalszej poprawy wyników segmentu papieru"

wskazał Skoglund. 

W I poł. 2018 r. spółka miała 49,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w porównaniu z 57,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 582,16 mln zł w porównaniu z 1 476,99 mln zł rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej w I poł. br. wyniosła 1,84 mln zł wobec 4 mln zł straty rok wcześniej. 

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. br. wyniósł 19,9 mln zł wobec 31,53 mln zł zysku rok wcześniej. 

Zysk operacyjny grupy w I poł. br. wyniósł 92,65 mln zł wobec 86,69 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 137,96 mln zł wobec 140,06 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 31,15 mln zł wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Wolumen sprzedaży papieru w drugim kwartale 2018 roku wyniósł 160 tys. ton w porównaniu do 160 tys. ton w poprzednim roku. Wolumen sprzedaży celulozy w drugim kwartale 2018 roku wyniósł 93 tys. ton w porównaniu do 91 tys. ton w poprzednim roku. Zmiana ta stanowi wzrost o 2 tys. ton i odpowiednio +2,2%.

Wolumen sprzedaży papieru w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 328 tys. ton w porównaniu do 336 tys. ton w poprzednim roku. Zmiana ta stanowi spadek o 8 tys. ton i odpowiednio -2,4%. Wolumen sprzedaży celulozy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 187 tys. ton w porównaniu do 185 tys. ton w poprzednim roku. Zmiana ta stanowi wzrost o 2 tys. ton i odpowiednio +1,1%, podano także w raporcie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. 

(ISBnews), #ATC

Ostatnie wiadomości