Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy z zysków za 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lis 2018, 09:17

Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy z zysków za 2018 r.

Asbisc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, poinformował, że w dniu 6 listopada 2018 r. rada dyrektorów spółki podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r. w wysokości 2.775.000,00 USD.

Zaliczką objętych będzie 55.500.000 akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję.

Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 7 grudnia 2018 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 20 grudnia 2018 r.

O spółce

Asbisc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej (IT) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop".

Od października 2007 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Źródło: spółka, #ASB

Ostatnie wiadomości