Selvita przedstawi swoje programy onkologiczne podczas konferencji Instytutu Farmaceutycznego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2018, 09:51

Selvita przedstawi swoje programy onkologiczne podczas konferencji Instytutu Farmaceutycznego

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, kompleksowo przedstawi swoje programy onkologiczne podczas XI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku „Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki” (MKNOL 2018) organizowanej przez Instytut Farmaceutyczny. Krakowska firma będzie miała pięć wystąpień w ramach panelu „Drug discovery in oncology”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Warszawie.

Celem konferencji jest zapoczątkowanie budowy stabilnej platformy do dialogu pomiędzy światem nauki a branżą farmaceutyczną. Konferencja kierowana jest do specjalistów, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Panel, który poprowadzą naukowcy Selvity odbędzie się 14 listopada (środa) w godzinach 17:00­-19:30.

Sesję prezentacji rozpocznie dr Kamil Sitarz, który przedstawi ogólnie portfolio projektów innowacyjnych Selvity. Składa się na nie obecnie 11 potencjalnych leków rozwijanych w ramach trzech platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immunoonkologicznej.

Dr Krzysztof Brzózka, wiceprezes i dyrektor naukowy firmy omówi flagowy rozwijany samodzielnie przez Selvitę projekt – SEL120, który jest potencjalnym lekiem na ostrą białaczkę szpikową, a także potencjalnie guzy lite czy niektóre wskazania sieroce. Projekt w najbliższych miesiącach powinien wejść do I fazy badań klinicznych, które będą realizowane w prestiżowych ośrodkach na terenie Stanów Zjednoczonych. Od sierpnia 2017 r. SEL120 rozwijany jest przy współpracy z amerykańską fundacją Leukemia and Lymphoma Society, której misją jest wsparcie rozwoju innowacyjnych projektów o największym potencjale zmian obecnych standardów leczenia pacjentów z nowotworami krwi.

W dalszej części dr Tomasz Rzymski, kierownik platformy terapii celowanych, opowie o projektach z obszaru syntetycznej letalności. Najbardziej zaawansowany projekt opracowany w ramach tej platformy jest ukierunkowany na białko BRM (SMARCA2) działających selektywnie w komórkach z utratą funkcji białka BRG (SMARCA4). Szacuje się, że jeden na pięć nowotworów posiada mutację w białkach kompleksu SWI/SNF, którego częścią jest dimer BRM/BRG.

Immunoonkologia od kilku lat pozostaje jednym z najgorętszych obszarów odkrywania leków, zarówno w ujęciu naukowym, jak i biznesowym. Dlatego duża część portfolio projektowego Selvity skupia się na rozwoju terapii aktywujących układ odpornościowy. Trzecie wystąpienie należało będzie do dr Moniki Dobrzańskiej, kierownika platformy immunoonkologicznej, która opowie o tego typu projektach rozwijanych w Selvicie, w szczególności o projekcie agonistów białka STING. Natomiast autorem kolejnej prezentacji będzie dr Mateusz Nowak, kierownik platformy metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu. Opowie on o roli ścieżek adenozyny w immunosupresji oraz rozwoju nowotworów.

Serię wystąpień Selvity zakończy dr Michał Warchoł reprezentujący bioinformatyczny spółkę zależną Selvity – Ardigen. Spółka-córka krakowskiej firmy realizuje zawansowane projekty bioinformatyczne dla największych koncernów farmaceutycznych oraz uniwersytetów, a także pracuje nad własnymi narzędziami z obszaru big data, machine learning i sztucznej inteligencji. Tematem wystąpienia będzie właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach odkrywania nowych leków.

MKNOL 2018 odbędzie się w dniach 14-16 listopada w hotelu Boss przy ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia: www.mknol.eu

O Selvicie

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Źródło: spółka, #SLV

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości