Grupa Lubawa przedstawiła wyniki za I-III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2018, 11:30

Grupa Lubawa przedstawiła wyniki za I-III kw. 2018 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa wyniosły narastająco 172,4 mln zł i przełożyły się na 1,9 mln zł zysku netto.

Sprzedaż Grupy kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, rosnąc o 1%. Zysk netto odnotował spadek o 57% rdr, co było przede wszystkim rezultatem jednostkowego wyniku netto Lubawy S.A., który kształtował się na ujemnym poziomie 5,8 mln zł przy przychodach 17,3 mln zł (+8% rdr).

„Niższy zysk Grupy wynikał przede wszystkim z niższego zysku Lubawy S.A., a także niższej rentowności kontraktów realizowanych w segmentach materiałów reklamowych i tkanin. W Segmencie materiałów reklamowych spowodowane było to zmianami kursów walut, wyższymi kosztami półproduktów aluminiowych oraz wzrostem kosztów pracy. W obszarze tkanin niższy wynik był rezultatem mniej korzystnej, w porównaniu do poprzednich kwartałów br., struktury sprzedaży przypadającej na III kw. br."

wyjaśnia prezes Lubawy S.A., Marcin Kubica.

W pierwszych trzech kwartałach br. segment materiałów reklamowych z przychodami zewn. na poziomie 74,3 mln zł (-0,6% rdr) pozostawał największym obszarem działalności Grupy. W segmencie tkanin Grupa wykazała 73,3 mln zł przychodów(-5,1% rdr). Poprawę odnotował segment sprzętu specjalistycznego, którego sprzedaż wzrosła o 69% do poziomu 16,9 mln zł.

„Wzrost sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego był efektem zrealizowania większej liczby kontraktów, w tym dostawy siatek maskujących dla armii USA. Największa sprzedaż w tym obszarze przypada z reguły na IV kw., co powinno znaleźć potwierdzenie także w bieżącym roku. W ostatnim czasie udało nam się zdobyć dwa większe kontrakty dla polskiego wojska, obecnie bierzemy też udział w szeregu innych postępowań, które mają szansę zakończyć się dla nas korzystnie jeszcze przed końcem roku"

wyjaśnia prezes Marcin Kubica.

W perspektywie nadchodzących kwartałów Grupa duży nacisk będzie kłaść na rynki zagraniczne, na których już dziś oferuje produkty śmiało konkurujące z rozwiązaniami największych globalnych producentów. Na przyszły rok planowane jest także zakończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego, a także finalizacja prac nad nową wieloletnią strategią dla Grupy Kapitałowej Lubawa.

O spółce

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną oraz medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Źródło: spółka, #LBW

Ostatnie wiadomości