PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 gru 2018, 14:50

PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L, zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka.

"Decyzja o podjęciu ww. działań przez spółkę nastąpiła w wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie:
- podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 50 gr., ale nie większą niż 459 364 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii L,
- dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
- zmiany statutu spółki" - czytamy w komunikacie.

Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona przez spółkę w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, podano także.

"Zarząd spółki informuje również, że oferta zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów zgodnie z uchwałą oraz umową o plasowanie (według definicji określonej poniżej). Przewiduje się, że proces budowania księgi popytu zakończy się w dniu 10 grudnia 2018 r." - czytamy także. 

W końcu listopada spółka podała, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L będzie jednym z istotnych czynników wsparcia spółki w realizacji jej strategii akwizycji, a potencjalne projekty akwizycyjne dotyczyć będą głównie rynków europejskich. Podano wtedy, że w portfolio potencjalnych projektów, w których rozważane może być zaangażowanie jako celu akwizycyjnego, aktualnie identyfikowanych jest kilkanaście podmiotów, których wstępna szacowana łączna wycena wynosi ok. 25 mln euro. W listopadzie prezes PBKM Jakub Baran poinformował także, iż spółka zakłada, że środki z emisji akcji wykorzysta w ciągu 12 miesięcy.  Prezes powiedział także, że spółka ze względu na słabą sytuację na warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów. Stwierdził, że w deklaracjach inwestorów widać bardzo duże zainteresowanie emisją, a PBKM ocenia, że optymalna ceną  za jedną akcję w byłoby 60 zł.

PBKM zawarł umowę o oferowanie akcji serii L z Santander Bank Polska, działającym przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Biuro Maklerskie, który będzie pełnić funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews) #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości