Zmiany w zarządzie OncoArendi Therapeutics | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 gru 2018, 22:30

Zmiany w zarządzie OncoArendi Therapeutics

W dniu 12 grudnia br. Stanisław Pikul złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. Spółka kontynuuje zmiany organizacyjne prowadzące do przemodelowania głównych funkcji w obszarze prac badawczych, w ślad za dynamicznym wzrostem OncoArendi Therapeutics i rozwojem zespołu.

„W imieniu całego zespołu OncoArendi Therapeutics oraz zarządu dziękuję za wkład Staszka Pikula w rozwój OncoArendi i zaangażowanie w budowę jednej z najbardziej innowacyjnych firm biotechnologicznych w Polsce. Nasza dotychczasowa współpraca była bardzo inspirująca i bez jego udziału nie osiągnęlibyśmy tylu sukcesów – udało nam się stworzyć profesjonalną organizację zatrudniającą odpowiedzialnych ludzi. Rola Staszka w tworzeniu zespołu development była kluczowa, nasi pracownicy nabyli umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia projektów w ramach OncoArendi. Wspólnie ze Staszkiem otworzyliśmy też „drzwi” do wielu globalnych firm farmaceutycznych. Liczę na to, że będzie mógł nas wspierać dalej. Wspólnie z zespołem osiągnęliśmy historyczny w skali polskiej biotechnologii sukces, mianowicie wprowadziliśmy innowacyjną cząsteczkę w terapiach astmy OATD-01 do fazy rozwoju klinicznego. Kolejna cząsteczka OATD-02 w obszarze immunoonkologii może trafić do kliniki pod koniec 2019 r. Jesteśmy także blisko wyłonienia kolejnego kandydata klinicznego - OATD-03 w obszarze chorób układu oddechowego i włóknienia. Skutecznie budujemy rozpoznawalność Spółki wśród największych podmiotów farmaceutycznych na świecie. Jestem dumny, że razem mieliśmy możliwość współtworzenia tak znakomitej firmy i mocno wierzę w dalszy wzrost jej wartości. Jestem przekonany, że OncoArendi zapisze się również w historii światowej biotechnologii - mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

Spółka kontynuuje zmiany organizacyjne w obszarze B+R, w– procesie odkrywania nowych leków. OncoArendi wkracza w kolejne fazy badań z poszczególnymi cząsteczkami, w związku z tym modyfikuje sposób zarządzania badaniami od walidacji celu molekularnego do wstępnego potwierdzenia efektu terapeutycznego w drugiej fazie badań klinicznych. Wymaga to tworzenia nowych kluczowych funkcji takich jak szef całego działu R&D (ang. Chief Scientific Officer – CSO). Firma jest w końcowych fazach międzynarodowej rekrutacji kandydatów na to stanowisko.

W tym roku do zespołu OncoArendi dołączyła dr Anna Krause, specjalista ds. CMC i formulacji leków z bogatym doświadczeniem w przemyśle, w tym w globalnym koncernie farmaceutycznym GlaxoSmithKline, która obecnie przejmie w firmie funkcję VP Development oraz dr Robert Dyjas - specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w ośrodkach badań klinicznych wczesnych faz w Niemczech i w Belgii, który objął funkcję dyrektora medycznego w nowo utworzonym dziale rozwoju klinicznego leków.

„OncoArendi rośnie zgodnie z założeniami - prace nad projektami postępują, struktury spółki ewoluują w miarę osiągania kolejnych kroków milowych i wprowadzamy do naszej struktury kolejnych menadżerów z bogatym międzynarodowym doświadczeniem. Staramy się usprawnić decyzyjność na poziomie strategicznym. Chcemy wzmacniać i usprawniać wewnętrzną współpracę pomiędzy coraz większymi działami chemii medycznej, biologii i rozwoju przedklinicznego leków (development). W ciągu najbliższych kilku miesięcy planujemy zatrudnić doświadczonego szefa całego R&D - dodaje Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Ostatnie wiadomości