Grodno ma umowę nabycia spółki Magma za cenę podstawową 20 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 gru 2018, 08:46

Grodno ma umowę nabycia spółki Magma za cenę podstawową 20 mln zł

Grodno podpisało z dwoma osobami fizycznymi umowę nabycia 100% udziałów spółki Magma, podała firma. Cena nabycia została ustalona na 20 mln zł z możliwością korekty w dół.

"Zawarcie umowy poprzedzone było spełnieniem wszystkich warunków przedstawionych w raporcie ESPI 20/2018 z dnia 15 grudnia 2018 r., tj. uzyskaniem zgody prezesa UOKiK, uzyskaniem finansowania na zakup przedsiębiorstwa oraz spełnieniem przez sprzedających i kupującego warunków wymaganych przy tego rodzaju umowach, związanych m. in. z organizacją przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie.

Cena za udziały w wysokości 20 mln zł może być skorygowana w dół o czterokrotność różnicy pomiędzy kwotą 4,1 mln zł a wynikiem EBITDA przedsiębiorstwa za 2018 r. oraz m. in. o ewentualne roszczenia emitenta wobec sprzedających z tytułu naruszeń postanowień umowy.

"Cena za udziały zostanie zapłacona w trzech częściach. Przelew pierwszej części w wysokości 16 mln zł został zlecony w dniu 27 grudnia 2018 r. z datą realizacji na dzień 28 grudnia 2018 r. Pozostałe dwie części ceny za udziały mają zostać opłacone kolejno po 12 i 24 miesiącach od daty zawarcia umowy, przy czym ich wysokość będzie uzależniona od korekt, o których mowa powyżej" - czytamy dalej.

Przeniesienie własności udziałów na emitenta nastąpi z chwilą uznania na rachunkach bankowych sprzedającego płatności pierwszej części ceny za udziały, podano także.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. W październiku 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews), #GRN

Ostatnie wiadomości