Trakcja PRKiI sprzedaje nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln zł brutto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 gru 2018, 08:48

Trakcja PRKiI sprzedaje nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln zł brutto

Trakcja PRKiI podpisała umowę sprzedaży na rzecz spółki Lotnicza 100 prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu za 53 mln zł brutto, podała spółka.

Według komunikatu, nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze 3/5 o powierzchni 13,1540 ha oraz działki gruntu o numerze 3/4 o powierzchni 0,2546 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na działce gruntu numer 3/5 stanowiących odrębną nieruchomość.

Kwota ma zostać uiszczona na rachunek bankowy nie później niż do 29 września 2019 roku. Powyższa transakcja podlega zwolnieniu z zapłaty podatku od towarów i usług VAT, podano także.

"Zarząd spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy sprzedaży będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową spółki. Łączna wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych spółki na dzień zawarcia umowy sprzedaży wynosiła 2,8 mln zł. Wpływ na wynik finansowy spółki związany z wyżej opisaną transakcją zostanie ujęty w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki" - wskazano w komunikacie.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews), #TRK

Ostatnie wiadomości