Kruk przyjął program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 mar 2019, 17:07

Kruk przyjął program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podała spółka.

"Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane. W związku z realizacją programu emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy. Prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, podano także.

"Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia spółki lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje" - czytamy także.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości