Legimi przeprowadzi emisję akcji serii G m.in. na sfinanowanie przejęcia Readfy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 mar 2019, 08:57

Legimi przeprowadzi emisję akcji serii G m.in. na sfinanowanie przejęcia Readfy

Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach kapitału docelowego, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł, podała spółka. Próg emisji nie będzie niższy niż 100 000 euro. Cena emisyjna akcji została ustalona na kwotę 16 zł.

Celem emisji akcji ma być finalizacja transakcji przejęcia spółki Readfy GmbH, intensyfikacja działań dotyczących rozwoju działalności na rynku niemieckim poprzez platformę Legimi.de, uruchomienie Legimi 3.0 - nowej wersji platformy Legimi na rynku polskim i niemieckim, rozwój oferty "e-czytnik za 1 zł / 1 euro" na rynkach polskim i niemieckim oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego spółki, podano.

"Akcje będą miały postać zdematerializowaną i będą przewidziane do wprowadzenia do obrotu na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Akcje będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach oferty publicznej w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie.

Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności organizacyjne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia skcji do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, wskazano również.

W momencie dojścia do skutku ww. emisji, a tym samym pozyskania finansowania, spółka planuje zintensyfikować działania na rynku niemieckim, podsumowano.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)

Ostatnie wiadomości