Alumetal miał 74,4 mln zł zysku netto, 121,4 mln zł EBITDA w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2019, 08:52

Alumetal miał 74,4 mln zł zysku netto, 121,4 mln zł EBITDA w 2018 r.

Alumetal odnotował 74,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 70,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 90,84 mln zł wobec 68,87 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA wyniósł 121,4 mln zł, co oznacza wzrost o 25% w stosunku do 2017 roku. Głównymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na wyniki w 2018 roku były większa ilość sprzedaży oraz wzrost jednostkowej EBITDA (możliwy m.in. dzięki poprawie efektywności działania zakładu na Węgrzech). Uzyskany zysk EBITDA w 2018 roku był najlepszym co do wysokości wynikiem w historii Grupy Alumetal" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655,34 mln zł w 2018 r. wobec 1 456,24 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2018 charakteryzował się w Grupie Alumetal rekordową ilością sprzedaży. Wolumen dostaw do kontrahentów osiągnął poziom 198 tys. ton, odzwierciedlając wzrost o 12% w ujęciu rocznym. W strukturze sprzedaży do poszczególnych branż w 2018 w dalszym ciągu dominował w Grupie Alumetal przemysł motoryzacyjny - 88,6% przychodów z umów z klientami dedykowane było odbiorcom związanym z tym przemysłem, co oznacza wzrost o 1,2 punktu procentowego w stosunku do 2017 r. W 2018 roku Grupa Alumetal osiągnęła przychody z umów z klientami na poziomie 1 655,3 mln zł odnotowując 13,7% wzrostu w stosunku do rezultatów z roku 2017. W całym 2018 roku udział przychodów ze sprzedaży do klientów poza granicami Polski wyniósł ponad 67,6% wobec 63,3% w roku poprzednim. Głównym czynnikiem tej zmiany jest ekspansja sprzedaży z zakładu węgierskiego" - czytamy dalej.

W 2018 roku wydatki inwestycyjne wyniosły Alumetalu 34,1 mln zł i były o 30% niższe niż w 2017 roku. Struktura wydatków w 2018 roku kształtowała się następująco: product mix/zwiększenie mocy produkcyjnych - 29,2 mln zł, wydatki odtworzeniowe i doposażeniowe - 4,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 43,92 mln zł wobec 40,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews), #AML

Ostatnie wiadomości