Budimex miał 305,42 mln zł zysku netto, 417,01 mln zł zysku EBIT w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 mar 2019, 08:45

Budimex miał 305,42 mln zł zysku netto, 417,01 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Budimex odnotował 305,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 464,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pod koniec lutego br. spółka podała wynika z wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Według nich, Grupa Budimex miała 7,38 mld zł przychodów i 305,42 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 417,01 mln zł wobec 588,32 mln zł zysku rok wcześniej, podano w raporcie rocznym

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 387,14 mln zł w 2018 r. wobec 6 369,31 mln zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na poziomie 10,1 mld zł i był nieznacznie niższy w porównaniu do poprzedniego roku.

"Mamy świadomość, że na wyniki Grupy znacząco wpłynął wzrost cen materiałów budowlanych przy bardzo ograniczonej waloryzacji umów, szczególnie w infrastrukturze drogowej. Dla branży budowlanej, w tym także dla nas rok 2018 był bardzo trudny. Wysoki wzrost cen surowców zmniejszył marże dużych firm budowlanych do poziomów niemalże zerowych. Coraz więcej przedsiębiorstw boryka się z rosnącym zadłużeniem, zarówno ze względu na zwiększające się koszty, jak i zatory płatnicze. Skutkuje to większą niż w ostatnich czterech latach falą upadłości spółek budowlanych. Na tle całej branży wyniki Grupy Budimex są - naszym zdaniem - optymalne i dają pewność stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Także portfel kontraktów, rozpoczętych w ostatnim roku przez naszą grupę, oceniamy jako stabilny i dający gwarancję zysku dla akcjonariuszy" - napisał prezes Dariusz Blocher w liście załączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 321,6 mln zł wobec 449,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #BDX

Ostatnie wiadomości