Ruszają zapisy na akcje Pharmeny w ramach wykonania prawa poboru | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 kwi 2019, 11:29

Ruszają zapisy na akcje Pharmeny w ramach wykonania prawa poboru

W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczynają się zapisy na akcje Pharmeny. Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów do 30 kwietnia. Cena emisyjna została ustalona na 6 zł za akcję. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 15,3 mln zł, które przeznaczy przede wszystkim na rozwój nowej gałęzi biznesu – suplementów diety. W piątek 12 kwietnia Pharmena przeniosła swoje notowania z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Oferta publiczna obejmuje 2.638.516 akcji zwykłych serii E. Emisja odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Vestor Dom Maklerski S.A.

- Kontynuacja dalszego rozwoju Spółki wymaga wsparcia finansowego. Na realizację naszych celów potrzebujemy ok. 15 mln zł. Pracujemy nad rozszerzeniem bazy klientów, ale przede wszystkim chcemy zaistnieć w Europie jako jedyny producent suplementów diety zawierających innowacyjny
i opatentowany składnik – cząsteczkę 1-MNA. Naszym priorytetem w najbliższym czasie jest zwiększenie dostępności tych produktów oraz umocnienie nowej marki Menavitin na rynku. Wierzymy, że Inwestorzy docenią nasz model biznesowy i dobre perspektywy branży, w której działamy - mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pharmena S.A.

12 kwietnia br. akcje Pharmeny zadebiutowały na Głównym Rynku GPW. Spółka po blisko jedenastu latach obecności na NewConnect przeszła na rynek regulowany.

Cele emisyjne

Pharmena chce pozyskać ok. 15,3 mln zł z emisji akcji serii E w ramach oferty z prawem poboru. Większość funduszy pozyskanych z emisji w kwocie 12,3 mln zł (w tym spłata pożyczki 6,0 mln zł), Spółka przeznaczy na wprowadzenie suplementów diety do sprzedaży w Polsce i częściowo
w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pharmena planuje w ciągu roku rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki parasolowej.

Kolejne 2,0 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na przygotowanie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia.

Kwota 0,5 mln zł posłuży przeprowadzeniu badań nad lekiem 1-MNA w modelach zwierzęcych obejmujących nowe wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). Koszty badań na modelach zwierzęcych oraz przygotowań protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy IIB leku 1-MNA oszacowano na 1,0 mln zł. Proces badań nad lekiem w powyższych wskazaniach potrwa ok. 9-12 miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest na 2020 r. Stłuszczeniowe zapalenie wątroby jest jednostką chorobową, dla której nie zarejestrowano jeszcze leku, a szacowana światowa wartość rynku do 2025 r. wyniesie ok. 35-40 mld USD. Natomiast tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, dla której nadal poszukuje się efektywnych terapii. Światowa wartość tego rynku wynosi obecnie ok. 5 mld. USD.

Część środków pozyskanych w ramach oferty (6,5 mln zł) zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, których w lutym 2019 r. udzielili Spółce jej większościowi akcjonariusze. Celem pożyczek było udzielenie Pharmenie finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji serii E.

Wyniki finansowe

Pharmena w dniu 21 marca 2018r. opublikowała jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2018 rok.

W 2018 roku skonsolidowana strata netto Spółki zmniejszyła się do 0,5 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 13 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 4,4 proc. względem tego samego okresu 2017 r. Spółka zamierza utrzymać wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych dzięki rozpoczęciu działalności w segmencie produkcji suplementów diety.

O Spółce: Publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 
1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

Spółka od 2008 r. była notowana na rynku NewConnect. 12 kwietnia 2019 r. przeniosła notowania na rynek regulowany GPW.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy. Nie stanowi on ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia, propozycja nabycia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale nie stanowią podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania papierów wartościowych.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie Publicznej, którego treść stanowi podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji PHARMENA S.A. jest Prospekt Emisyjny PHARMENA S.A. zatwierdzony w dniu 19 marca 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.pharmena.eu oraz na stronie internetowej oferującego Vestor Dom Maklerski S.A.: www.vestor.pl.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.

Źródło: Spółka, #PHR

Ostatnie wiadomości