Ultimate Games przyjął politykę dywidendową; chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję za '18 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2019, 16:54

Ultimate Games przyjął politykę dywidendową; chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję za '18

Zarząd Ultimate Games przyjął uchwałę dotyczącą polityki dywidendowej i z zysku za 2018 rok rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 1,83 mln zł - podała spółka w komunikatach.

W ocenie zarządu sytuacja finansowa spółki jest "bardzo dobra", a spodziewane w kolejnych okresach przychody powinny przewyższyć wydatki na bieżącą działalność i pozwolić na systematyczne wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w tym roku i w następnych latach.

"Spółka posiada wolne środki w postaci gotówki w ilości ok. 5 mln zł. Najważniejsze produkcje spółki, które mają zostać wydane w II połowie 2019 r. są praktycznie sfinansowane, a nowe inwestycje w zespoły deweloperskie czy wydawnictwo gier są pokrywane z bieżących, comiesięcznych przychodów. Spółka rozpoczęła dopiero sprzedaż na konsoli Nintendo Switch, a w II półroczu 2019 r. wyda pierwsze gry na Playstation 4 i Xbox One. Zarząd spodziewa się istotnego wzrostu przychodów w tym segmencie w II połowie 2019 r." - napisano w komunikacie.

Jak podano w komunikacie dotyczącym polityki dywidendowej, zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 75 proc. zysku netto, ale przyjęta polityka dywidendowa na przyszłe lata może ulec zmianie w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach.

"Zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 75 proc. zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku, gdy planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku, a po wypłacie dywidendy w kasie spółki pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier" - napisano.

(PAP Biznes), #ULG

doa/ ana/

Ostatnie wiadomości