Akcjonariusze ML System zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2019, 13:13

Akcjonariusze ML System zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję

Na 14 czerwca 2019 r. zwołano walne zgromadzenie ML System, podczas którego akcjonariusze lidera polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV) zdecydują o wypłacie dywidendy w kwocie 0,20 zł na akcję.

- Wierzymy, że stabilna polityka dywidendowa pozwoli traktować akcje ML System jako długoterminową, trwałą inwestycję – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Rekomendowana przez zarząd kwota dywidendy do wypłaty, tj. 1,13 mln zł, stanowi ok. 20 proc. zysku netto wypracowanego w 2018 r., który wyniósł 5,65 mln zł. Mieści się zatem w przedziale - 20-25 proc. skonsolidowanego zysku netto w okresie realizacji zakładanego na lata do 2020 r. włącznie planu inwestycyjnego - zdefiniowanym w zapisach polityki dywidendowej.

Pozostałą część zysku netto osiągniętego w ubiegłym roku, tj. 4,52 mln zł, zarząd spółki rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 r.) przypadłby na 30 czerwca 2019 r., a jej wypłata nastąpiłaby 19 lipca 2019 r.

Po zakończeniu realizacji planowanych inwestycji zarząd spółki zakłada, zgodnie z treścią polityki dywidendowej, zwiększenie skali wypłaty do poziomu co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Źródło: Spółka, #MLS

Ostatnie wiadomości