Stabilny wzrost Grupy Apator | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2019, 17:16

Stabilny wzrost Grupy Apator

Pierwszy kwartał 2019 r. to dla Grupy Apator okres znacznych wzrostów sprzedaży (o 13% dla obrotów ogółem w ujęciu r/r) oraz zwiększania obecności Grupy na rynkach eksportowych (sprzedaż poza Polskę wzrosła w analizowanym okresie w porównaniu do I kwartału 2018 r. o blisko 15%). Polska nadal pozostaje głównym rynkiem operacyjnym Grupy. W dostarczaniu dobrych wyników partycypują wszystkie segmenty - w Energii Elektrycznej dynamika sprzedaży jest w dalszym ciągu (podobnie, jak to miało miejsce w 2018 r.) najwyższa, ale obroty zdecydowanie rosną także w dwóch pozostałych segmentach: Gaz oraz Woda i Ciepło. Przekłada się to na wyższe masy zysków osiągane na wszystkich poziomach oraz na korzystną sytuację finansową Grupy Apator i utrzymanie dobrej płynności finansowej.

  • Wyniki finansowe 1Q 2019: skonsolidowane przychody na poziomie 212,5 mln zł, wyższe r/r o 13% dzięki wysokiej dodatniej dynamice obrotów we wszystkich trzech segmentach biznesowych;
  • Zwiększenie masy zysków na każdym poziomie rachunku wyników: wzrost zysku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r o 4,0 mln zł (6,8%), wyniku EBITDA o 3,1 mln zł (10,4%), a zysku netto o 0,3 mln zł (1,9%) r/r; wskaźniki rentowności utrzymane na wysokim poziomie;
  • Wysoki udział eksportu w sprzedaży ogółem (48%) i silna pozycja w kraju;
  • Dobra sytuacja finansowa w Grupie, OCF na poziomie 17,7 mln zł;
  • Utrzymywanie bezpiecznej struktury finansowania;
  • Podtrzymanie przez Zarząd prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok.

Wyniki poszczególnych segmentów biznesowych ukształtowały się następująco:

- segment Energia Elektryczna – wzrost przychodów ze sprzedaży (o 24,2% r/r) związany ze zdecydowanie wyższymi obrotami w linii opomiarowania liczników energii elektrycznej (m.in. zwiększone dostawy liczników elektronicznych na rynek niemiecki oraz liczników indukcyjnych, a także realizacja usług energetycznych na rzecz kluczowych OSD w kraju) oraz dalszą odbudową sprzedaży w linii ICT (Apator Rector), przy równoczesnej niższej sprzedaży w liniach systemów sterowania i nadzoru oraz aparaturze sterowniczej. Wskaźnik rentowności EBITDA był w pierwszym kwartale 2019 r. wyższy niż rok wcześniej o 1,8 pp, osiągając poziom 13,8%.

- segment Gaz – wzrost przychodów ze sprzedaży (o 16,0% r/r) wynikający zarówno z wyższego eksportu (o 9,0% r/r, w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Holandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii, a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki), jak i zdecydowanie wyższej sprzedaży w kraju (wzrost o 52,8% r/r). Marża EBITDA w segmencie Gaz utrzymuje wysoki poziom nieco ponad 17%.

- segment Woda i Ciepło – wzrost przychodów ze sprzedaży (o 6,8% r/r) wynikający z wyższych obrotów w eksporcie (o 12,8% r/r) przy utrzymaniu poziomu sprzedaży krajowej. Marża EBITDA, najwyższa w porównaniu do pozostałych segmentów, osiągnęła 18,3%.

Grupa Apator kontynuuje działalność badawczo-rozwojową, a także sukcesywnie wdraża nowe inicjatywy określone w strategii biznesowej na lata 2019-23 (m.in. finalizacja prac nad gazomierzem dla rynku belgijskiego czy nowymi licznikami ee oferowanymi w wariantach
z komunikacją PLC oraz LTE). Grupa intensyfikuje także działania sprzedażowe na kluczowych rynkach. Warto podkreślić zwłaszcza wzrost obrotów na rynku niemieckim w pierwszym kwartale 2019 r., które zostały niemal podwojone r/r i wyniosły ok. 19 mln zł, (dynamika na poziomie ok. 89% r/r). Osiągnięcie tak dużego wzrostu sprzedaży do Niemiec to zasługa wyższych obrotów w segmentach Energii Elektrycznej oraz Gazu. Wśród pozostałych krajów eksportowych dominowały w omawianym okresie rynki: holenderski, belgijski i czeski.

Pierwszy kwartał 2019 r. charakteryzował się wzrostem wysokości kapitału obrotowego netto r/r o 35,0%, co związane jest przede wszystkim z wyższym stanem zapasów i należności. Pozycja finansowa Grupy pozostaje stabilna i bezpieczna – wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 0,97x. Poziom długu netto jest porównywalny do stanu na koniec ubiegłego roku.

Zarząd podtrzymuje dostarczenie zadeklarowanych skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok. Realizacja prognozy rocznej po I kwartale 2019 r. oscylowała dla przychodów ze sprzedaży wokół poziomu 23% - 24%, a dla zysku netto 21%.

Efekty naszej działalności mocno korelują z kierunkami i priorytetami inwestycyjnymi naszych kluczowych klientów oraz regulacjami dotyczącymi sektora energetycznego w Polsce i Europie – podsumowuje Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. – Wciąż czekamy na nowe Prawo energetyczne w Polsce. Duże nadzieje pokładamy w działaniach legislacyjnych inicjowanych w ramach ustawodawstwa UE, które idzie z duchem megatrendów, takich jak dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja sektora. Tu upatrujemy szans dla rozwoju naszych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, inteligentnego opomiarowania czy automatyzacji pracy sieci. To jednak dłuższa perspektywa. Dziś koncentrujemy się na zaspokajaniu bieżących potrzeb naszych klientów, które pozwolą nam zrealizować zapowiedziane prognozy wyników. Jednocześnie rozwijamy bazę produktową, by być gotowym na wyzwania nowej energetyki.

Apator jest doceniany przez środowisko biznesowe, o czym świadczą liczne wyróżnienia otrzymane w 2019 roku, m.in. tytuły ORŁY „Wprost”, „Inwestor bez granic”, „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”, a także „Firma Dobrze Widziana”.

O Spółce:

Apator SA działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz). Grupa wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym inteligentne liczniki do pomiaru wszystkich mediów oraz systemy do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.

W 2019 roku Apator został doceniony przez liczne gremia ekspertów w ramach konkursów i rankingów biznesowych. W kwietniu br. spółka otrzymała tytuł ORŁA „Wprost” dla przedsiębiorstw, które wnoszą szczególny wkład w rozwój regionalnej i krajowej gospodarki oraz w codziennych działaniach tworzą kształt współczesnej Polski.

W maju br. Apator SA został wyróżniony tytułem „Firma Dobrze Widziana”. Inicjatywa prowadzona przez BCC promuje firmy, które prowadzą biznes zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.

Apator znalazł się także w prestiżowym gronie firm - obok BASF, CVC Capital Partners, Feerum, Mokate, Track Tec, TZMO, Rockwell Automation Polska oraz Volvo Polska – które zostały tegorocznymi laureatami konkursu "Inwestor bez granic". Wyróżnienia przyznano podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach (13-15.05.2019).

Ważną nagrodą była również statuetka w konkursie „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” w kategorii Duże i Średnie Przedsiębiorstwa, w którym ocenie poddano kwestie związane z rozwijaniem warunków pracy i wsparcia socjalnego, jak i umożliwiania pracownikom podwyższania kompetencji i wdrażania narzędzi rozwoju zawodowego.

Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA, został laureatem tegorocznego Rankingu Prezesów HBRP w kategorii sWIG 80, zajmując wysoką, 4. lokatę. Ranking przygotowywany jest przez redakcję Harvard Business Review Polska przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Źródło: Spółka, #APT

Ostatnie wiadomości