Mercator Medical w Q1 2019: kontynuacja wysokiej dynamiki sprzedaży i kumulacja niekorzystnych zdarzeń dla zyskowności | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 maj 2019, 09:12

Mercator Medical w Q1 2019: kontynuacja wysokiej dynamiki sprzedaży i kumulacja niekorzystnych zdarzeń dla zyskowności

Mercator Medical, dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, utrzymuje dwucyfrowy trend wzrostu skali działania. W pierwszym kwartale br. skonsolidowana sprzedaż wzrosła w ujęciu rok do roku o 36%, do 121,2 mln zł.
  
- To w głównej mierze efekt sukcesu rozbudowy naszych mocy produkcyjnych i wysokiego popytu na wytwarzane przez nas produkty z bezpośrednią dostawą z tajlandzkiej fabryki. Szczególnie wyróżnia się tu rynek USA. Prowadzimy również ekspansję dystrybucyjną, mocno widoczną w Europie Zachodniej, gdzie założyliśmy kolejną spółkę – tym razem w Niemczech - wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A. 

Grupa Mercator Medical w I kwartale 2019 r. sprzedała ponad 1,2 mld szt. rękawic, co oznacza wzrost o ponad 28% rdr. Sprzedaż produktów z własnej fabryki wzrosła o 37,3% rdr, a sprzedaż rękawic pochodzących od dostawców zewnętrznych zwiększyła się o 18,3% rdr. Patrząc na segment produkcyjny, należy zauważyć sprzedaż do USA, licząc z klientem amerykańskim realizującym dostawy do Malezji, która wzrosła o 17,2 mln zł (+135% rdr). Przychody z rynku chińskiego zwiększyły się o 5,7 mln zł (+1726%) a z Hongkongu miały wartość 1,9 mln zł (nowy klient). W segmencie dystrybucyjnym warto zwrócić uwagę na Polskę (+3,6 mln zł, +10,7%) i Ukrainę (+2,6 mln zł, +55,3%).  

- Konsekwentnie realizujemy cele strategiczne, choć przejściowo – co sygnalizowaliśmy już w pierwszej połowie kwietnia – widzieliśmy w I kw. kumulację negatywnych zjawisk, wpływających na marże – komentuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A. 

Wynik EBITDA Grupy Mercator Medical w okresie styczeń-marzec 2019 roku był niższy od rezultatu sprzed roku o 5,9 mln zł (1,8 mln zł), a wynik netto obniżył się o blisko 8 mln zł, do -2,9 mln zł. To w istotnej części efekt wyższej amortyzacji (+1,5 mln zł) oraz kosztów finansowych (+1 mln zł), związanych bezpośrednio z inwestycją w rozbudowę zakładu produkcyjnego. Z racji zmian kursów walutowych łączne saldo finansowe było o 2,1 mln zł niższe niż przed rokiem.  

- Na spadek marży segmentu dystrybucyjnego wpływ miała konieczność wyprzedaży rękawic zakupionych w 2018 roku po wyższych cenach niż byłoby to możliwe obecnie. Zbyt optymistycznie oszacowaliśmy bowiem popyt dla segmentu dystrybucyjnego  przy spadku cen lateksu syntetycznego pod koniec roku 2018. Z kolei w segmencie produkcyjnym obserwowaliśmy – szczególnie w USA – mocny wzrost presji konkurencyjnej ze strony producentów chińskich, który doprowadził do spadku cen. Jednocześnie wzrosła cena lateksu naturalnego oraz umocnił się tajski bat w stosunku do dolara amerykańskiego – wylicza Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A. 

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, widzimy już wyraźną poprawę sytuacji od kwietnia. Dostosowaliśmy się do zmian rynkowych, zoptymalizowaliśmy też procesy operacyjne i bazę kosztową. Oczekujemy dalszego wzrostu wyników i powrotu do wcześniejszych poziomów rentowności przy utrzymaniu wysokiej dynamiki wzrostu przychodów – dodaje.  

Zadłużenie netto Grupy Mercator Medical spadło na koniec marca o blisko 18 mln zł, do 115,6 mln zł, w porównaniu do stanu na koniec roku. Jednocześnie bardzo mocno poprawiły się przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. W I kw. 2018 było to -4,2 mln zł, podczas gdy w I kw. 2019 r. już 28,2 mln zł na plusie.  

- To była również nasza odpowiedź na sytuację rynkową. Obniżyliśmy poziom zapasów i należności, zwiększyliśmy skalę kredytu kupieckiego u naszych dostawców. Dbamy o pozycję gotówkową i cash flow – zaznacza Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A. 
 
O Spółce:

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.  

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 119 mln zł z oddaniem ostatniej linii produkcyjnej we wrześniu 2018 r.) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została natomiast uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną. 

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #MRC

Ostatnie wiadomości