W ramach I fazy wezwania na akcje PCM nabytych zostało 11.244.402 akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 maj 2019, 11:31

W ramach I fazy wezwania na akcje PCM nabytych zostało 11.244.402 akcji

W ramach I fazy wezwania na akcje Prime Car Management, ogłoszonego przez PKO Leasing, nabytych zostało 11.244.402 akcji, stanowiących ok. 94,4 proc. kapitału zakładowego spółki - podał pośredniczący w wezwaniu PKO BP.

W środę PKO Leasing obniżył do 20 zł cenę, po której będą nabywane akcje Prime Car Management objęte zapisami złożonymi w ramach drugiej fazy wezwania - od 23 maja do 11 czerwca.

W połowie kwietnia PKO Leasing wezwał do sprzedaży 11.908.840 akcji Prime Car Management, stanowiących 100 proc. akcji, po 23,75 zł za akcję.

Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje, zamierzał je nabyć pod warunkiem (o czym mówił szósty punkt wezwania), że co najmniej 7.859.834 akcje, tj. co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7.859.834 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu.

Zapisy odbyć się miały w dwóch etapach - od 13 maja do 22 maja 2019 r. oraz od 23 maja do 11 czerwca 2019 roku.

(PAP Biznes), #PCM

pel/ ana/

Ostatnie wiadomości