W wezwaniu na sprzedaż akcji Impexmetalu złożono zapisy na 46.776.642 akcje | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 cze 2019, 15:22

W wezwaniu na sprzedaż akcji Impexmetalu złożono zapisy na 46.776.642 akcje

W pierwszym terminie w wezwaniu na sprzedaż akcji Impexmetalu złożono zapisy na łącznie 46.776.642 akcje po 4,25 zł za akcję - podały spółki Impexmetal i Boryszew w komunikatach. Transakcja nabycia akcji planowana jest na 18 czerwca.

Boryszew, po nabyciu akcji, będzie posiadał bezpośrednio 117.500.968 akcji Impexmetalu, stanowiących 61,84 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 117.500.968 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 172.156.642 akcje, co stanowi 90,61 proc. kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 172.156.642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetalu.

W połowie maja Impexmetal, SPV Boryszew 3 oraz Boryszew, występując w porozumieniu ogłosili wezwanie w celu osiągnięcia 100 proc. akcji Impexmetalu. Za jedną akcję Impexmetalu wzywający oferowali 4,25 zł.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu trwało od 6 czerwca do 13 czerwca w ramach pierwszego terminu. Drugi termin zawarcia transakcji przewidywany jest na 11 lipca.

Jak informowała wówczas spółka, celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywających 100 proc. akcji spółki i wycofanie jej z giełdy. Podmiotami nabywającymi akcje są Impexmetal oraz Boryszew. W sytuacji, gdy w wyniku wezwania wzywający będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90 proc. lub więcej akcji spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki.

(PAP Biznes), #IPX

doa/ osz/

Ostatnie wiadomości