Mirbud ogłasza wezwanie na akcje JHM Development
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 cze 2019, 10:38

Mirbud ogłasza wezwanie na akcje JHM Development

Spółka Mirbud ogłasza wezwanie do sprzedaży akcji JHM Development, która ma na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli przez Mirbud nad JHM Development i wycofanie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem wezwania jest nie więcej niż 5.187.213 akcji nabywanych o wartości nominalnej 2,50 PLN każda, co stanowi nie więcej niż 7,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 7,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jedna akcja nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje nabywane są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Proponowana cena zakupu akcji nabywanych wynosi 1,60 zł za jedną akcję. Cena Zakupu ustalona została jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień publikacji raportu bieżącego Mirbud nr 10/2019, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu NWZ Mirbud z porządkiem obrad obejmującym uchwałę o emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji jest Ipopema Securities. Koniec sprzedaży akcji zaplanowany jest na 5 lipca.

Źródło: Spółka, #MRB

Ostatnie wiadomości