KGHM rozpoczyna przyjmowanie zapisów na obligacje 5- i 10-letnie o łącznej wartości do 2 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 cze 2019, 13:49

KGHM rozpoczyna przyjmowanie zapisów na obligacje 5- i 10-letnie o łącznej wartości do 2 mld zł

KGHM prowadzi budowę księgi popytu na obligacje o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł w dwóch seriach: z terminem zapadalności 5 i 10 lat - wynika z dokumentacji, do której dotarła PAP Biznes. Oczekiwany poziom marży wynosi 100-120 p.b. dla obligacji 5-letnich i 150-180 p.b. dla obligacji 10-letnich.

Book building potrwa do 24 czerwca, a planowany dzień emisji to 27 czerwca.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, tj. 6MWIBOR plus marża.

Pod koniec maja KGHM podpisał z PKO BP, Bankiem Handlowym, Pekao i Santander Bank Polska umowę emisyjną w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł.

Jak wtedy podano, pierwsza emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł może odbyć się w czerwcu 2019 r. w jednej albo kilku seriach. Spółka informowała wówczas, że w pierwszej emisji termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, a obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

(PAP Biznes), #KGH

gty/ doa/ ana/

Ostatnie wiadomości