MOSTOSTAL ZABRZE - wyniki za II kwartał 2019 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 sie 2019, 08:56

MOSTOSTAL ZABRZE - wyniki za II kwartał 2019 r.

W II kwartale 2019 r. MOSTOSTAL ZABRZE uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 153 mln zł, zysk netto wyniósł 2,5 mln zł natomiast cash flow operacyjny 5,3 mln zł. Grupa optymalizuje procesy, ogranicza koszty i doskonali strukturę wewnętrzną. Zarząd spodziewa się, że te działania otwierają drogę po nowe kontrakty.

W II kwartale spółka wypracowała przychody na poziomie 152,9 mln zł (+11,3% r/r), natomiast zysk netto wyniósł 2,5 mln zł (+13,0% r/r). Warto zwrócić uwagę na pozytywny cash flow z działalności operacyjnej osiągnięty w II kwartale 2019 r., który wyniósł 5,3 mln zł i spowodował spadek ogólnego zadłużenia na koniec tego kwartału.

- Aktualnie koncentrujemy się na optymalizacji struktury kosztowej poprzez doskonalenie procesów oraz ograniczenie kosztów ogólnego zarządu. Ponadto stale dostosowujemy strukturę wewnętrzną Grupy do przyjętych celów strategicznych. Wierzymy, że te działania pozwolą nam na wzrost rentowności oraz rozwój działalności. Wiele zmian w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE zostało już dokonanych, zbudowaliśmy nową organizację, opartą o zintegrowany model biznesowy, ceniącą dobre i trwałe relacje z klientami. Liczymy, że dzięki temu liczba podpisanych kontraktów będzie stale wzrastać – mówi Dariusz Pietyszuk, Prezes MOSTOSTAL ZABRZE.

W I półroczu 2019 roku największą część przychodów Grupy stanowiła działalność montażowo-produkcyjna, w ramach której wypracowano sprzedaż na poziomie ok. 123 mln zł . Grupa coraz większy nacisk kładzie na rozwój działalności projektowej.

- Niewątpliwie rozwój kompetencji projektowych spółki MZ Biprohut a także eksport tych usług jest jednym z naszych kluczowych obszarów zainteresowania. Ogromne szanse w tym zakresie daje nawiązana przez nas współpraca strategiczna z Hitachi Zosen Inova AG. Firma ta jest światowym liderem w dziedzinie produkcji energii z odpadów (EfW), działającym w ramach japońskiej grupy Hitachi Zosen Corporation. W ramach podjętej współpracy złożyliśmy już pierwsze oferty, a nad kolejnymi pracujemy. Chcemy, aby rozpoczęta długookresowa współpraca, przyniosła obydwu stronom wymierne korzyści dlatego projekty obarczone zbyt dużym ryzykiem są przez nas odrzucane – komentuje Prezes.

Aktualna wartość oferowanych i realizowanych zamówień wynosi ok. 630 mln zł, z czego prawie 400 mln zł stanowi wartość podpisanych kontraktów. W ostatnim okresie MOSTOSTAL ZABRZE pozyskał kolejne zlecenia. Z istotniejszych można wskazać na umowę dotyczącą rozbudowy Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, dwie umowy na dostarczenie wież wiertniczych dla MHWirth AS oraz zlecenie budowy CH SELGROS. 

Pomimo, iż stale podpisujemy umowy stricte budowlane, to obecnie jesteśmy przede wszystkim dużą grupę przemysłową, prowadzącą działalność produkcyjną, projektową, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu.

- Włożyliśmy ogrom pracy w zbudowanie, praktycznie od podstaw nowej organizacji, nowego MOSTOSTALU ZABRZE z siedzibą w Gliwicach, co powinno przełożyć się na większe zaufanie rynku, a w konsekwencji na wzrost notowań naszych akcji – komentuje Prezes.

O Spółce:

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE jest dużą grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, projektową, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu, głównie do krajów Europy Zachodniej, w tym m.in. na rynki: Niemiec, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii. Działalność operacyjna prowadzona jest w czterech spółkach, natomiast spółka Mostostal Zabrze S.A. pełni rolę nadzoru właścicielskiego, zapewnia integrację sprzedaży i finansów, oferuje usługi wspólne w zakresie m.in. rachunkowości, kadr i informatyki oraz prowadzi projekty rozwojowe i reorganizacyjne wykraczające poza jedną spółkę. Grupa posiada zakłady produkcyjne zajmujące się prefabrykacją orurowania oraz specjalistycznych konstrukcji stalowych, w tym wysoko przetworzonych konstrukcji maszynowych. Współpracuje z największymi partnerami technologicznymi w Polsce i na świecie. Realizuje specjalistyczne projekty inwestycyjne w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, hutniczym, energetyce i ochronie środowiska oraz w zakresie kompleksowej budowy obiektów użyteczności publicznej, począwszy od projektowania po oddanie obiektu i instalacji do użytkowania.

Źródło: Spółka, #MSZ

Zobacz także: Mostostal Zabrze SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości