Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji o nałożeniu kary przez KNF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sie 2019, 11:14

Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji o nałożeniu kary przez KNF

Murapol zamierza złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji o nałożeniu przez KNF na spółkę kar pieniężnych za naruszenia ustawy o ofercie publicznej w łącznej kwocie 10,4 mln zł - podał Murapol w komunikacie prasowym.

"Murapol S.A. jednocześnie oświadcza, że wykorzysta pełną ścieżkę odwoławczą od ww. decyzji i w ustawowym terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia decyzji złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ocenie Murapol decyzja ta jest bowiem w pełni nieprawidłowa i oparta jest na przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy o ofercie dotyczących tzw. parkowania akcji" - napisano w komunikacie.

Murapol poinformował, że czeka na doręczenie decyzji KNF i będzie w stanie zająć wyczerpujące stanowisko w tej sprawie dopiero po szczegółowej analizie treści decyzji.

W komunikacie spółka podała, że nie zgadza się z przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego rozumieniem pojęcia „parkowania akcji”.

"(...) Komisja Nadzoru Finansowego w ogólności - pomimo zgłoszenia takich wniosków dowodowych - nie poddała analizie tego, jak przepisy dotyczące tzw. parkowania akcji są rozumiane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i konsekwentnie odmawiała podjęcia dialogu czy też mediacji z Murapol S.A. w tej sprawie" - dodano.

Dodatkowo, zdaniem spółki, przy wymierzaniu kary nie zachowano zasady proporcjonalności - kara ma przekraczać 150 proc. maksymalnej potencjalnej szkody wyliczonej przez KNF.

"Zastosowanie w przypadku Murapol S.A. tak wysokiej kary, skutkować będzie w ocenie Murapol S.A. tym, że będziemy mieli do czynienia ze zniechęcaniem spółek do publicznego rynku kapitałowego, bowiem sankcja ta jest niewspółmiernie dotkliwa" - napisano.

"Dodatkowo spółka wyraża swoje zaniepokojenie sposobem procedowania przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza tym, że Komisja Nadzoru Finansowego konsekwentnie oddalała wszystkie wnioski dowodowe Murapol S.A., co następowało bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Podobnie Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła prowadzenia dialogu czy też mediacji w tej sprawie z Murapol S.A., co stanowi naruszenie podstawowych pryncypiów postępowania administracyjnego" - dodano.

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu na Murapol dwóch kar pieniężnych za naruszenia ustawy o ofercie publicznej w łącznej kwocie 10,4 mln zł.

Kara w wysokości 9,9 mln zł została nałożona na spółkę za naruszenie w 2017 r. obowiązku ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding w związku z przekroczeniem przez Murapol wraz z Venture FIZ, zarządzanym przez Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI), 33 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbca w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Z kolei kara w wysokości 500 tys. zł nałożona została - jak podano - za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding w związku z „parkowaniem akcji” w latach 2017-2018.

Komisja podała, że naruszenia, których dopuścił się Murapol, związane były z posiadaniem akcji Skarbiec Holding przez Murapol wraz z Venture FIZ, spółką HAS oraz spółką Pruszyński Nieruchomości. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Ostatnie wiadomości