GPW: zawieszenie obrotu obligacjami wyemitowanymi przez GMINĘ BARCIN | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 wrz 2019, 19:20

GPW: zawieszenie obrotu obligacjami wyemitowanymi przez GMINĘ BARCIN

Uchwała Nr 888/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A13wyemitowanymi przez GMINĘ BARCIN

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku GMINY BARCIN o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A13, oznaczonymi kodem "PL0029200017", w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst - w okresie od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane

na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 12 listopada 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie

na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości