GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki VICTORIA DOM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lis 2019, 18:04

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki VICTORIA DOM S.A.

Uchwała Nr 1192/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki VICTORIA DOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji

na okaziciela serii M spółki VICTORIA DOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości