Spółka zależna Nextbike złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lis 2019, 19:58

Spółka zależna Nextbike złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości

NB Tricity, spółka zależna Nextbike, złożyła 22 listopada wniosek o ogłoszenie upadłości - podał Nextbike w komunikacie.

Pod koniec października NB Tricity podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości po odstąpieniu przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot od umowy dot. Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S i nałożenie przez stowarzyszenie na spółkę ponad 22 mln zł kar umownych.

Wskutek tych działań NB Tricity stała się niewypłacalna, gdyż utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Decyzja o konieczności złożenia wniosku o upadłość wynikała także z braku możliwości zawarcia układu z wierzycielami spółki zależnej w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie zawartej w czerwcu 2018 roku umowy NB Tricity miał uruchomić oraz zarządzać Systemem Roweru Metropolitalnego OMG-G-S+ składającego się z 4.080 rowerów czwartej generacji z napędem elektrycznym i 660 stacji rowerowych. Wartość umowy wynosiła 40,3 mln zł brutto.

Nextbike informował wcześniej o opóźnieniach w wykonaniu drugiego etapu tego systemu oraz wyższych kosztach jego uruchomienia.

(PAP Biznes), #NXB

epo/ asa/

Ostatnie wiadomości