Altus TFI złożył do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. nałożenia na spółkę kar | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lut 2020, 14:31

Altus TFI złożył do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. nałożenia na spółkę kar

Altus TFI złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności - podała spółka w komunikacie.

"Spółka informuje, iż we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i wniosła o jej uchylenie w całości i wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. decyzji reformatoryjnej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. decyzji uchylającej zaskarżoną Decyzję w całości i umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie" - napisano w komunikacie.

5 lutego Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Altus TFI zezwolenie na wykonywanie działalności pod rygorem natychmiastowej wykonalności i nałożyła na towarzystwo kary w łącznej kwocie 7 mln zł.

Sankcje zostały nałożone za naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

(PAP Biznes), #ALI

doa/ asa/

Zobacz także: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości