GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lut 2020, 19:08

GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki BENEFIT PARTNERS Sp. z o.o. o zawieszenie obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem "PLBNFPR00026", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 3 marca 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 2 marca 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości